Løft til sangen i Assens? skoler

A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond har bevilget 7,3 millioner kroner til projektet Sangens Hus, som Assens deltager i sammen med 15 andre kommuner.

Assens Sangkraftcenter har siden sidste år arbejdet med at fremme sang og bevægelse i skolerne som afsæt for bedre læring og skabelse af et livligt kulturliv for at gøre kommunen attraktiv for børnefamilier.

Donationen fra A P Møller-fonden skal gå til at opkvalificere musiklærere de kommende tre år for yderligere at styrke arbejdet med sang og bevægelse i de 16 kommuner i Sangens Hus.