Lovgivning bremser lukning af Gummerup Skole

Bestyrelsen for Huset Gummerup vil have lukket skole og børnehave ved årsskiftet, fordi der er for få elever på skolen. Men loven gør, at skolen skal holde åbent et helt skoleår mere.

Der er godt nyt til forældrene i Gummerup omegn. De kan beholde deres børn i Gummerup Skole eller børnehave et helt skoleår endnu - altså indtil sommerferien 2021.

Men derefter er institutionens skæbne uvist. Skolebestyrelsen ønsker nemlig at lukke Huset Gummerup, der består af en skole, SFO og børnehave, på grund af et lavt elevtal på skolen. 

Oprindeligt ville bestyrelsen have lukket institutionerne allerede fra december i år, men det bliver ikke muligt.

Forældrene lettede over et år mere

Onsdag aften drøftede Uddannelse, Børn og Ungeudvalget i Assens Kommune lukningen, og her var konklusionen klar.

- Vi blev klogere og fandt ud af, at lovgivningsmæssigt må vi ikke lukke skolen til jul. Derfor kommer institutionerne til at køre det kommende skoleår, siger Mogens Mulle Johansen (SF), der er formand for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune.

Hvis skolen skulle lukke inden for indeværende skoleår, skulle beslutningen have været truffet senest den 1. marts i det år, hvor nedlæggelsen skal have virkning.

Men om den beslutning bliver aktuel, tager byrådet først op til september. Her får man de officielle elevtal, og de skal tage stilling til i byrådet, om skolen skal lukkes derefter.

Ifølge budgetaftalen 2018-2021, som partierne har indgået, giver udfordringer med grænsen på 100 elever i forvejen anledning til ekstra opmærksomhed. På Gummerup Skole er der lige nu 60 elever.

Fra Gummerup til Glamsbjerg

Forældrene var også indkaldt til møde onsdag for at drøfte skolenedlukningen.

- Det var en stor lettelse for forældrene, at skolen og børnehaven består et år mere, fortæller Mogens Mulle Johansen.

Gummerup Skole går op til sjette klasse, hvorefter eleverne kommer på Glamsbjergskolen lidt over fire kilometer derfra. Det er også planen med resten af eleverne, hvis Gummerup Skole skal lukke næste år.

- Vi har et glimrende samarbejde med Glamsbjergskolen, der både og plads til børnene fra Gummerup. Desuden vil støtten og ressourcerne naturligvis følge med børnene, så det kunne godt være en løsning, siger udvalgsformanden Mogens Mulle Johansen.