Mangel på fanger lukker arresten i Assens

Det politiske mål om bedre plads i fængslerne for 2016 er allerede nået. Der kommer færre fanger til afsoning.

"Lukket på grund af fangemangel".

Sådan et skilt kan man i øjeblikket hænge på porten i flere arresthuse. For efter i årevis at have været proppet til bristepunktet, står cellerne pludselig tomme.

340 fængselspladser er lukket i år, og det gennemsnitlige belæg i Kriminalforsorgen er faldet fra 98 procent i 2011 til 94 procent i år, skriver fagbladet Fængselsfunktionæren.

Dermed har Kriminalforsorgen allerede indfriet målsætningen med den politiske aftale for 2013-2016, hvor målet var at nå et belæg på 94 procent i 2016.

Kriminalforsorgen er derfor i øjeblikket ramt af både en overkapacitet og en geografisk skævvridning af belægget ifølge kontorchef Jørgen Pedersen i direktoratets Ressourcestyringskontor.

- Kort fortalt har der simpelthen været flere pladser, end der har været behov for i 2014, særligt i nogle områder af landet. Derfor justerer vi løbende kapaciteten til behovet, siger Jørgen Pedersen til Fængselsfunktionæren.

Grunden til, at det er gået hurtigere end planlagt med at få mere plads i fængslerne, er blandt andet færre nye fanger. Det gennemsnitlige antal fanger er faldet med 239 personer fra 4037 per dag i 2011 til 3798 per dag i 2014.

Samtidig er Kriminalforsorgen, som led i flerårsaftalen, ved at udvide kapaciteten for at mindske presset på institutionerne.

Særligt i arresthusene er der sket et stort fald. Her lå belægget på 98,6 procent i 2011, mens det i 2014 ligger på 93,9 procent i årets første 11 måneder.

Konsekvensen er, at 340 pladser er lukket - heraf 202 åbne pladser og 138 arrestpladser. Det har betydet, at hele huse har måttet lukke. Det gælder arresthusene i Assens, Hjørring og Holstebro.

Desuden er der lukket pladser andre steder, blandt andet i de åbne fængsler på Kærshovedgård, Kragskovhede og i Sønder Omme.

- Der er konstateret skimmelsvamp i Arresthuset i Holstebro, hvilket har haft en væsentlig betydning for beslutningen om at lukke dette arresthus midlertidigt, siger Jørgen Pedersen.

Kontorchefen forventer, at arresthusene i Assens og Hjørring forbliver lukkede indtil medio 2015. Arresthuset i Holstebro genåbner muligvis til marts.