Mere genbrug i Assens

Fremover får alle husejere i Assens Kommune tilbudt en beholder til papiraffald.

På den måde bliver det nemt at sortere aviser, blade og brochurer fra det øvrige affald.

Og jo mere papir, der havner i beholderen til papiraffald, jo bedre. Papiraffaldet bliver nemlig lavet til nyt papir, og den proces belaster miljøet langt mindre, end det gør at producere nyt papir helt fra grunden.

Det er hensigten med papirbeholderen at få alle husstande til at aflevere mere affald til genbrug og lægge mindre affald i skralde-spanden under køkkenvasken. Affaldet fra skraldespanden bliver nemlig brændt, og det betyder udslip af CO2 til skade for miljøet.

Papirbeholderen er en del af en ny samlet affaldsløsning for Assens Kommune, som træder i kraft fra den 1. januar 2008.