I det fynske folks tjeneste

Mere kollektiv trafik i udkantsområderne

Kommuner og trafikselskaber har søgt den nye pulje for kollektiv trafik i de tyndtbefolkede egne.

Det kan være en udfordring at komme omkring, hvis man bor uden for de store byer og ikke har en bil.

Derfor valgte regeringen sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti sidste år at etablere en ny pulje med penge til projekter, der skal styrke den kollektive trafik i de tyndtbefolkede områder.

Og nu er den første bunke med ansøgninger havnet i Trafikstyrelsen, hvorfra det årlige beløb på 57 millioner kroner frem til 2017 skal uddeles.

I alt er der indløbet ansøgninger om i alt 66 millioner kroner til 24 projekter, der spænder fra 60.210 kroner til to informationstavler på Lolland til 17,8 millioner til et landsdækkende projekt, som skal sikre bedre mobilitet for beboerne i udkantsdanmark.

Sidstnævnte er foreslået af Flexdanmark, som koordinerer flextrafikken for de regionale trafikselskaber. Her oplever man, at flextrafikken, som tilbydes til borgere, der bor langt fra regelmæssig, kollektiv trafik, er for dårligt integreret.

- Hvis du bor i et tyndt befolket område, er du ofte bedst hjulpet med at have en bil. Bussen kører måske en eller to gange om dagen, og hvis du bestiller flextrafik for at komme til en bus eller et tog, der går oftere, så betaler du to gange, og hvis du er rigtig uheldig, så ankommer du tre kvarter før afgang, konstaterer Kim Snejbjerg Jensen, administrerende direktør for Flexdanmark.

Han vil derfor lave et system, hvor passagererne får tilbudt en samlet rejse med en bestilling og en billet.

- Det skal være et reelt alternativ til privatbilisme at bruge kollektiv trafik, siger direktøren.

I Hedensted Kommune mellem Horsens og Vejle har man søgt om penge til et projekt, som skal give borgerne mulighed for at bruge kommunens biler, når de ikke selv bruger dem.

- Vi vil afhænde 15 af vores biler til Delebilfonden, og så kan borgerne mod betaling bruge dem om aftenen og i weekenden, forklarer kørselskoordinator Lars Oksbjerre.

Bilerne spænder over alt fra Smartcars med plads til to til minibusser med plads til ni, og borgerne vil skulle betale indmeldelse, kontingent og kilometerafgift, som man kender det fra andre delebilordninger.

- Vi forventer, at det vil give øget mobilitet i yderområder - også på de tidspunkter, hvor der ikke er busser til rådighed. Og så håber vi, at det kan få nogle til at lade være med at købe bil nummer to, siger kørselskoordinatoren.

I Assens på Vestfyn vil man forsøge sig med særlige busafgange, som skal fragte de lokale unge til erhvervsskolen i Odense, næsten 40 kilometer væk

- I nogle områder tager det lang tid at komme til uddannelsesinstitutionerne, og det kan være en barriere for, om de unge får en uddannelse. Hvis vi samler de unge op og kører dem næsten direkte til skolen, så håber vi, at færre falder fra, og nogle af de, der vælger bilen, i stedet tager bussen, forklarer Carsten Hyldborg Jensen, administrerende direktør i Fynbus.

Hvis ruten bliver en succes vil Fynbus udbrede konceptet til andre dele af den fynske geografi.