Mere plads til natur: Nyt enormt skov- og naturområde på vej på Fyn

Kæmpestort skov- og vådområde skal sikre rent drikkevand og mindske kvælstofudledning. Ambitionen er 500 hektar, svarende til 1.000 fodboldbaner.

Fem millioner kvadratmeter - altså 500 hektar. Eller rundt regnet 1.000 fodboldbaner. Eller 6.250 parcelhusgrunde af gennemsnitlig størrelse.

Så stort bliver det nye skov- og naturområde, som Assens Kommune nu går i gang med at etablere sammen med Hedeselskabet og VandCenter Syd.

quote Vi har et stærkt ønske om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling.

Dan Gørtz, formand, Miljø-, Teknik- og Planudvalget, Assens Kommune

Det nye store naturområde kommer til at ligge ved Holmehave mellem byerne Tommerup, Verninge og Nårup. 

- Vi har et stærkt ønske om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling. Derfor er vi meget begejstrede for det klima- og miljøpotentiale, der er i et naturområde, som kombinerer både en ny skov og et nyt vådområde, siger Dan Gørtz, formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget i Assens Kommune.

Projektet kommer til at bestå af ny skov, som Hedeselskabet og VandCenter Syd står bag, samt et vådområdeprojekt, som Assens Kommune kommer til at stå for.

De tre parter er gået sammen om at søge penge til naturområdet og sikre en koordineret dialog med områdets lodsejere og beboere. Der vil også blive mulighed for, at dele af det nye naturområde kan bruges af borgere i lokalområdet, for eksempel til gåture, cykling eller løbeture.

Naturområde med flere funktioner

Rejsning af ny skov er et af de mest effektive midler, når det gælder optagelse og lagring af CO2. Men den nye vestfynske skov kan mere end det.

- Denne skov er speciel, fordi den ikke bare gavner klimaet, men også beskytter grundvandet. Og kombinationen med et vådområde vil også sikre en mere mangfoldig natur, siger skovrider Allan Bechsgaard fra Hedeselskabet. 

Det er ikke første gang, at Assens Kommune, Hedeselskabet og VandCenter Syd samarbejder om skovrejsning.

I 2017 indviede parterne - sammen med Odense Kommune - Brylle Vandskov. Skoven i Brylle var den første af sin slags i Danmark, altså hvor et offentligt vandselskab og en privat virksomhed gik sammen om et større skovrejsningsprojekt.

Lige som skoven i Brylle bliver også den nye skov ved Holmehave etableret og drevet uden brug af pesticider og gødning.

De lodsejere, der bliver berørt, har tirsdag morgen modtaget besked om det store naturprojekt i deres e-boks, og planen er, at de første træer kan plantes i 2022.

NY NATUR