Millioner på vej til ældre og udsatte

Assens og Svendborg Kommune er udvalgt til at modtage støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Assens og Svendborg Kommune er udvalgt til at modtage støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet. 16,5 millioner kroner fordelt på hver kommunes projekt er på vej til de to kommuner.

Pengene går til projekter, der skal være med til at styrke indsatsen for ældre medicinske patienter og borgere med kroniske eller psykiske lidelser, det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. 

De to fynske kommuner har fået beskeden om at de modtager penge fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje 'Videreudvikling og styrkelser af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.' 

I alt er der fordelt 50 millioner kroner på 12 forskellige projekter overalt i landet. 

Kommunernes vigtige opgave 

Assens Kommune får 6.648.232,00 kroner for projektet; ”Sikre forløb for de svækkede ældre i Assens Kommune”.

Svendborg Kommune modtager 9.993.687,00 kroner for projektet; "Akutplads i borgerens eget hjem”. 

- Mange borgere med kroniske eller psykiske lidelser og svækkede ældre med komplicerede sygdomsforløb oplever at have mange indlæggelser og genindlæggelser. Nogle af dem kan vi forebygge, hvis de nære sundhedstilbud fungerer tilstrækkeligt godt. Dér har kommunerne en vigtig opgave i at sikre, at de fornødne tilbud er der – og at de er i orden, siger Sundhedsminister fra Venstre Ellen Trane Nørby om baggrunden for puljen.

- Derfor er det vigtigt, at vi med puljen er med til at udvikle og styrke de kommunale sundhedsindsatser, så borgerne kan få et godt og sammenhængende forløb tæt på eget hjem, tilføjer hun.

Det er anden gang, at kommunerne har kunnet søge midler fra puljen. Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 58 ansøgninger fra 45 kommuner, heraf er 12 projekter udvalgt til at få støtte. Projekterne fordeler sig på 4 regioner, således at der er 3 i Region Midtjylland, 4 i Region Syddanmark, 4 i Region Sjælland og 1 i Region Hovedstaden.