Min mening: - Mange unge får ikke den hjælp de har behov for

Vi Lokale Demokrater Assens mener, at det giver en uligevægt, at der afsættes 29 millioner til en Plus-tidsaftale til ældre, når alle ved, at børn og unge ikke kan blive tilkendt en psykolog.

Af Irene Jeppsen, kandidat for Vi Lokale Demokrater, Assens

Vi har rigtig mange unge i Assens Kommune, der ikke kan få den hjælp de har behov for. Vi har op til 8 måneders ventetid ved PPR, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. 

Min mening - på vej mod valg

Assens Kommune har en tilbøjelighed til, at sende vores sårbare unge på efterskole, som er den nemmeste og billigste løsning nu og her. Der er afsat midler til, at der nu kan blive ansat 2 psykologer mere i PPR, men hvilken psykologisk hjælp er der til de børn, der allerede er sendt på efterskole, der er tilsyneladende ikke den store hjælp at hente i vores kommune.

Plus-tidsaftalen skal de ældre søge om at få, så de kan komme ud af ensomheden. Der kan ansøges om tid til en kop kaffe, hvilket jo aldrig beløber sig op i 29 millioner. Vi har stor forståelse for, at vores ældre er ensomme, men det er vores børn og unge også, men de har ikke muligheden for, at søge om en voksen, der kan hjælpe dem ud af ensomheden. Hvis vores slogan i Assens Kommune ”Her lykkes alle børn” skal føres ud i livet, så er det ved at være tiden, at få vendt skuden.

Når man taler om hjælp til de mest sårbare mennesker i Assens Kommune, så kommer den gamle skrøne ”det har vi ikke ressourcer til”. Skulle man så ikke som Byrådsmedlem kigge sig lidt omkring. 

Vi har f.eks. en daginstitution der kunne lukkes helt ned og faktisk sælges. Den bliver brugt til mødefaciliteter og før-skolebørn fra kl. 9-14, hvor de egentlig har plads til rådighed i de to andre institutioner, hvor børnene er flyttet hen for over et år siden. 

Personalet bruger enorme ressourcer på, at få pakken før-skolebørnene om morgenen, hvor de går til den ellers tomme børnehave. Igen om eftermiddagen, går de tilbage til deres to andre børnehaver, hvor de så kan lege resten af dagen. Der er afsat et stort beløb til driften af denne ”konferencebygning”, som kunne have været brugt mere fornuftigt. Samtidig er der afsat lønninger til 2 faglige ledere, som ikke er ansat eller som har opsagt deres stillinger for længe siden.

Vores personale mistrives og det skal der gøres noget ved. Når personalet gang på gang sender APV ind til Rambøll, hvor det er udfordringer med ledelse, så håndteres det ikke – APVén gennemgås på stedet, måske over 2-3 gange, men så bliver der ikke gjort mere ved det. 

Når flere personaler rejser på kort tid, så er der ingen der undres. Nej, det er også ”de besværlige personaler, så det var godt de rejste selv”. Der er ofret rigtig mange penge og tid på, at de personaler har den kompetence der skal til, for at være i de servicefag der nu engang er indenfor det kommunale system. Og det ses jo, at det er meget svært, at rekrutere til vores servicefag, så kunne det måske være en ide, at holde på dem vi har.

Vi Lokale Demokrater Assens vil gøre hvad der står i vores magt for, at både borgere og personale trives hver eneste dag. Der skal gøres en indsats for, at trivslen på arbejdspladsen fungere, at pårørende inddrages i plejen af deres elskede eller den unge får hjælp til, at håndtere den udfordring de står overfor.

PLEJEN - Vi mener, at der kunne gøres gavn af, at få personalet i plejen i mindre teams og overdrage ansvaret til dem, for det område der bliver deres. Det gør sig gældende både i bestilling af hjælpemidler, som at borgeren har brug for mere eller mindre tid. Hvis der er fravær i teamet, er der ansat en ”løber” der kan indsættes i teamet, hvis behovet skulle opstå. Visitatoren bliver derved overflødig, men sygefraværet vil falde, da man har en forpligtelse overfor teamet.

BØRN OG UNGE – Der skal være en ”sluse”, når sårbare børn/unge eller forældre henvender sig til Assens Kommune(gældende også for skole eller daginstitution). Deres henvendelse tages alvorligt og de henvises til rette sagsbehandler/socialrådgiver til afklaring af livssituation. Det første team afklarer alvoren i livssituationen og videreformidler opgaven til rette aktør. Det kan være med til, at borgerne får en tryg oplevelse af, at deres henvendelse tages seriøst og, at der kommer hjælp hurtigt.

Når Byrådet har kigget på de bløde værdier, så er tiden kommet til vores byer rundt omkring i kommunen. Der er et ”skilsmisse-agtigt” forhold imellem byerne, som Byrådet for længst burde har gjort op med. Der kunne med fordel købes hjælp fra et firma, som kunne have sørget for, at vores borgere skunne føle, at vi er et fællesskab, med mange forskellige kompetencer. 

Vi Lokale Demokrater vil gøre brug af alle byers kompetencer, sammen og hver for sig, så vi kan få skabt erhverv, turisme og ikke mindst større bosætning i de forskellige byer. Vi skal have borgerne på banen med deres viden og ekspertise, så vi kan få deres by til at blomstre og derved skabe indtægter i kommunen. Hvis naboer var blevet inddraget f.eks. i Duedal-projektet i Vissenbjerg, så havde man vidst, at der i forvejen kan være trafikale udfordringer ved nybygning af lejligheder i Duedalen, hvilket havde gjort borgermødet mere sagligt for både investor og borgere. Vores byrådspolitikere var uforberedte og uhøflige, og kommunens repræsentant var uforberedte i mødet med vores borgere.