Museerne på Vestfyn dumper eksamen

Kulturarvsstyrelsen har vejet Museerne på Vestfyn og fundet det for let.

I en ny rapport vurderer Kulturarvsstyrelsen, at museerne på Vestfyn ikke varetager opgaverne på tilfredsstillende vis.

Museet lever ikke op til de lovbestemte museumsfaglige forpligtigelser om indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling.

Assens Kommune og bestyrelsen for Museerne på Vestfyn har læst rapporten og er enige om, at det er en alvorlig rapport, der klart og tydeligt peger på en række forhold, som Museerne på Vestfyn skal rette op på for fremadrettet at kunne leve op til de nationale krav og kvalitetsstandarder for statsanerkendte museer.

- Det er naturligvis vigtigt for Assens Kommune, at museumsområdet videreudvikles, således at vi kan leve op til de krav og forventninger, der er til driften af et levedygtigt, moderne museum, siger Truels Schultz (K) , formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune.

Han noterer, at forligspartierne bag budgetaftalen for 2012 slår fast, at museerne i Assens Kommune skal kunne leve op til Kulturarvsstyrelsens kvalitetskrav til et statsanerkendt museum.

Handlingsplan skal give museet bedre karakterer

Museerne på Vestfyn vil nu udarbejde en handleplan, der skal få museet tilbage på ret kurs.

Handlingsplanen bliver udarbejdet i løbet af de næste tre måneder, og skal godkendes af Assens Kommune
i starten af det nye år.

Handlingsplanen skal indsendes til Kulturarvsstyrelsen, som også skal godkende planen. Et år efter godkendelsen skal museet skriftligt dokumentere sine fremskridt overfor styrelsen.

Museerne på Vestfyn består af Vestfyns Hjemstavnsgård, Willemoesgården, Mands Samling, Ernsts Samlinger og Toldbodhus.