I det fynske folks tjeneste

Naturområde på Helnæs

Naturstyrelsen går nu igang med at genskabe Helnæs Made til et naturområde på ialt 60 hektar ved at hæve vandstanden kombineret med at kvæg afgræsser området.

Helnæs Made bliver nu genoprettet til et naturområde på ialt 60 hektar

Der er tale om 40 hektar tidligere landbrugsareal og 20 hektar naturarealer.

Ved at hæve vandstanden og lade kvæg afgræsse området kan man genskabe sårbare og truede naturtyper i form af ferske enge og moser og skave nye levesteder for padderne strandtudse og stor vandsalamander.

Projektet er blevet muligt ved en jordfordeling på Helnæs, så Naturstyrelsen har opkøbt arealer fra lodsejere på det sydlige Helnæs og dermed råder over et sammenhængende område.

Placering af Helnæs Made

Vis helnæs2 på et større kort


Vis helnæs2 på et større kort