I det fynske folks tjeneste

Nyt vådområde ved Haarby på Vestfyn

Lørdag bliver et nyt vådområde ved Haarby på Vestfyn indviet..

Haarby Å bugter sig nu smukt i landskabet på Vestfyn. Lørdag 15. november indvies det nye vådområde, som åen snor sig igennem.

Entreprenørmaskiner har siden august flyttet rundt på tonsvis af jord. Åen er blevet slynget og nye søer gravet ud.

Det nye vådområde skal bidrage til, at udledningen af kvælstof til Helnæs Bugt reduceres, og at dyr og planter får det bedre.

- Det er dejligt at se, at vådområdet nu er færdigt, og resultatet kan vi kun glæde os over: Helnæs Bugt bliver renere, husejere i Haarby får mindre risiko for vand i kælderen, og fugle og padder får bedre levevilkår. Også de involverede lodsejere er godt tilfredse med projektet, siger borgemester i Assens Søren Steen Andersen, Venstre.

Indvielsen finder sted ved Haarby Vådområde nord for Haarby klokken 13.

Fakta om vådområdet

  • Haarby Å er genslynget på en strækning på 1,2 km.
  • To nye søer er etableret og to eksisterende udvidet.
  • Kvælstofudledningen til Helnæs Bugt reduceres med fire tons om året.
  • Projektet er budgetteret til ca. 3 millioner kroner. Heraf refunderer staten ca. 2 millioner kroner.