Oprydning efter gylleudslip færdig

Oprydningsarbejdet efter et udslip af 150.000 liter gylle i et vandløb ved Aarup er afsluttet. Omfanget af eventuelle skader i er endnu ikke kendt.

Redningsmandskab arbejdede det meste af tirsdag eftermiddag på at begrænse skaderne ved gylleudslippet, der kom fra en gård på Ørsbjergvej i Aarup.

Gyllen løb ud i den lille Høslet bæk meget tæt på dens udløb i Brænde Å.

Den havde nået at sprede sig over tre kilometer. De tre kilometer blev dæmmet ind og tømt, hvorefter det forurenede vand blev kørt tilbage i landmandens gylletank eller spredt på nærliggende marker.

En biolog fra Assens Kommune har taget prøver af bunden og vandet i den nærliggende Brænde Å, som nu skal analyseres.

Brænde Å er en meget fiskerig å og et populært sted at fiske ørred.

Ejeren af gården, hvorfra gyllen kom, opdagede tirsdag middag et hul på en af ledningerne til gylletanken og slog alarm.

Da var 150.000 liter gylle løbet ud, men det lykkedes at samle en stor del af det op, inden det nåede ud i vandløbet.