I det fynske folks tjeneste

Otte renseanlæg bliver til ét

Fremover skal al spildevand i Assens Kommune samles på ét renseanlæg, mens de otte nuværende renseanlæg skal nedlægges.

Et enigt byråd har onsdag aften besluttet, at ét nyt, højteknologisk renseanlæg skal placeres syd for Faaborgvej i Assens. Renseanlægget skal erstatte de otte anlæg, der i dag ligger rundt omkring i kommunen.

Der er i dag stort pres på de mange renseanlæg, og der er derfor brug for et nyt. Det ny anlæg skal, ifølge en pressemeddelelse fra Assens Kommune, give bedre og mere effektiv rensning af spildevandet og på samme tid udlede mindre CO2.

I placeringen af renseanlægget er der taget højde for, at anlægget på et senere tidspunkt kan være plads til et biogasanlæg, hvis byrådet vil bygge det til i fremtiden.

Fakta

  • 3 placeringer har været i spil i foroffentlighedsfasen. Foruden området syd for Fåborgvej, har også området syd for Odensevej og området nord for Odensevej, øst for Melby været udpeget som mulige placeringer for det nye renseanlæg.
  • Der er modtaget i alt syv høringssvar samt et notat fra Assens Forsyning i foroffentlighedsfasen. To af høringssvarene omhandler området syd for Fåborgvej. 
  • Forbrugerne forventes ikke at komme til at betale mere for at komme af med spildevandet, når det nye renseanlæg kommer.
  • Anlægget får en kapacitet på 100.000 PE (personækvivalenter). 1 PE svarer til spildevandsbelastning fra én person i et år.
  • Der er mulighed for at udbygge renseanlægget med en industrilinje på 50.000 PE.  
  • Renseanlægget står færdig i 2018-2019. Afhængigt af om Byrådet på et senere tidspunkt beslutter, at anlægget skal udbygges med et biogasanlæg, vil hele anlægget stå færdigt i 2022.
  • Biogasanlægget kan håndtere husholdningsaffald og kan udbygges til også at kunne håndtere gylle. Et biogasanlæg er en stor fordel i forhold til at genanvende organisk husholdningsaffald. Anlægget producerer biogas, der efterfølgende kan udnyttes til el og varme eller opgraderes til brændstof.
  • Fuldt udbygget anslås anlægget at omfatte et samlet areal på 7,5 ha (75.000 m2).   

Læs mere om renseanlægget
Assens Kommune har samlet al information, herunder en række spørgsmål og svar om renseanlægget på siden www.assens.dk/8til1.

På siden har du også mulighed for at stille spørgsmål. Desuden er der mulighed for at stille spørgsmål og debattere renseanlægget via facebooksiden ”Assens8til1”.