I det fynske folks tjeneste

Penge til klimaprojekt i Tommerup

Assens Kommune har fået tildelt 600.000 kroner til et klimaprojekt i Tommerup, hvor der skal lavet regnvandsbassiner vandløb skal genåbnes.

Assens Kommune har fået tildelt 600.000 kroner til et klimaprojekt i Tommerup, hvor der skal lavet regnvandsbassiner vandløb skal genåbnes. Foto: Assens Kommune

Assens Kommune har fået tildelt 600.000 kroner til et klimaprojekt i Tommerup, hvor der skal lavet regnvandsbassiner vandløb skal genåbnes. Foto: Assens Kommune

1 af 2

Miljø- og Fødevareministeriet støtter seks klimaprojekter med i alt 10 millioner kroner. Et af dem er i Assens Kommune.

Kommunen får 600.000 kroner til et klimaprojekt i Tommerup, hvor Rævedamsafløbet skal genåbnes og der skal etableres regnvandsbassiner.

- Vi er meget glade for den julegave. Med de 600.000 kroner til klimatilpasningsprojektet i Tommerup er vi nu et stort skridt nærmere realisering, siger borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V).

Genåbner rørlagt vandløb

I Tommerup har det nuværende kloaksystem ikke længere kapacitet til at håndtere de stigende regnmængder. Samtidig er der problemer med det rørlagte vandløb Rævedamsafløbet gennem byen, som byen oprindeligt er vokset op omkring.

Læs også Nu tilhører Vigelsø igen fuglene

Rævedamsafløbet skal derfor genåbnes, og der skal etableres regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af regnvand. Projektet gør det samtidig muligt at tilbageholde kvælstof i oplandet, så det ikke ender i Odense Fjord.

- Klimatilpasningsprojektet i Tommerup løser ikke bare den konkrete udfordring med stigende regnmængder. Vi tænker også over, hvordan vi får mere ud af vores investering bl.a. skaber vi rekreative områder til gavn for lokalsamfundet. Det er vigtigt med fortsat udvikling af vores lokalsamfund, og aktuelt står vi overfor til sommer at udbyde en række nye byggegrunde på Overmarken i Tommerup, så vi er glade for, vi nu er et skridt nærmere at kunne realisere klimaprojektet, siger Søren Steen Andersen.

Forsøgsprojekt under kampagnen Regn & Byer

I februar blev projektet udvalgt til at deltage i et forsøgsprojekt under kampagnen Regn & Byer. Her er det fokus på, hvordan kommuner og vandselskaber kan samarbejde om klimatilpasning med merværdi.

Læs også 15 millioner kroner til naturen: Fynsk projekt fik penge sidste år

Miljø- og Fødevareministeriets støtte til projektet falder i naturlig forlængelse af arbejdet.

- Det er mange gode grunde til at lave klimavådområder. For en rimelig merpris får man udover kvælstoffjernelse også klimasikring, der vil have stor værdi for friluftslivet oven i hatten, og det giver stor lokal opbakning til projekterne, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Assens Kommune og Assens Forsyning A/S arbejder i løbet af foråret videre med projektet og berørte lodsejere vil i den forbindelse igen blive inddraget i processen.

Fakta

  • Miljø- og Fødevareministeriet har netop bevilget 10 millioner kroner til seks klimaprojekter, som har det til fælles, at de skaber nye vådområder, der klimasikrer, forbedrer vandmiljø og tilbyder bynært friluftsliv.
  • Udover de 600.000 kroner til Assens Kommune er der støtte på vej til klimaprojekter i følgende kommuner: Thisted, Aarhus, Favrskov, Lemvig og Næstved.
  • Udmøntningen sker som en del af Naturpakken, hvor Regeringen for andet år i træk har afsat midler til synergiprojekter, der tjener flere formål på en gang. I 2016 blev der på landsplan givet støtte til 9 projekter for 24 millioner kroner.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Assens Kommune