Penge til telekørsel i Assens

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blevet enige om at bevilge 26 millioner kroner til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne i Danmark. Blandt modtagerne er FynBus og Assens.

FynBus og Assens Kommune modtager 2.287.000 kroner, hvilket svarer til næsten halvdelen af det samlede budget for projektet.

Projektet "Telekørsel i tyndt befolkede områder" er et fælles 2-årigt udviklingsprojekt for Assens Kommune og trafikselskabet FynBus.

- Jeg er rigtig glad for, at vi med denne aftale kan styrke den kollektive trafik i yderområderne, således at mere tyndt befolkede områder også får styrket de lokale tilbud om kollektiv transport, siger Transportminister Magnus Heunicke, Soc.dem.

Porjektet skal afprøve, om erhvervs- og uddannelsespendling med kollektiv trafik kan styrkes for beboere i landsbyer og landområder med et udvidet tilbud om telekørsel, dør-til-dør eller dør-til-stoppested.

Projektet koordinerer telekørslen helt tæt med eksisterende busruter og jernbaneforbindelser og trafikselskabet giver passagererne korrespondancegaranti.

Derudover forbedres de fysiske forhold og trafikinformationen på 15-

20 udvalgte stoppesteder og stationer i Assens Kommune.