I det fynske folks tjeneste

SFere flygter hvis regeringen griber ind i lockouten

SF Assens frygter, at det vil føre til massiv vælgerflugt fra partiet, hvis SFs ledelse og regeringen griber ind i lockouten på KLs præmisser.

Annette Vilhelmsen og resten af SF-toppen bør holde sig langt væk fra et regeringsindgreb i lockouten af lærerne, mener SF Assens.

Den danske Model er under angreb, hvis regeringen støtter KL og laver et indgreb i den verserende konflikt mellem KL og lærerne.

Det mener SF Assens, der har skrevet et brev til ledelsen i SF, hvor de opfordrer partitoppen og regeringsmedlemmerne til at holde sig langt væk fra et indgreb, der favoriserer KL.

I brevet hedder det blandt andet:

...Vi har en række tilkendegivelser fra vore medlemmer om, at et sådant skridt fra SF's side vil være fuldstændig uforståeligt og uacceptabelt, og at det vil føre til en massiv medlemsflugt.

Til SF's ledelse

Assens, den 4.april 2013

SF-Assens partiforening ser med stor bekymring på konflikten mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening.
Vi er enige i det meste af den fra forskellig side fremførte kritik af forhandlingsforløbet, og vi finder, at KL's kompromisløse optræden i forhandlingerne er et alvorligt anslag mod den frie forhandling mellem ligeværdige parter i den såkaldte ”Danske Model” til fordel for en ”New Public Management”-baseret arbejdsmarkedspolitik. Og vi vil på det kraftigste henstille til SF´s ledelse og regeringsmedlemmer om at undlade at medvirke til et regeringsindgreb på KL's præmisser.
Vi har en række tilkendegivelser fra vore medlemmer om, at et sådant skridt fra SF's side vil være fuldstændig uforståeligt og uacceptabelt, og at det vil føre til en massiv medlemsflugt.

På bestyrelsens vegne
Hans Glæsel
Formand for SF-Assens