I det fynske folks tjeneste

Skarven på retur

Efter en lang årrække med fremgang, er det begyndt at gå tilbage for de fynske skarver. Både i det sydlige Lillebælt og på Sydfyn er antallet af skarver faldet.

Den fynske skarv er i tilbagegang

Antallet af skarvreder i det sydlige Lillebælt og Sydfynske Øhav er faldet fra omkring 4000 på højdepunktet i 2002 til lidt over 3000 reder i 2007.

Det viser tællinger foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser.

Tilbagegangen i skarvbestanden gælder hele landet og antallet af skarver er nu det laveste i 15 år.

Årsagerne er mindre føde og Skov- og Naturstyrelsens regulering af bestanden, blandt andet ved at ødelægge æg og bortskræmning af skarver, der vil danne nye kolonier.

Skarven var tæt på at blive udryddet i Danmark indtil den blev totalfredet i 1981.

Læs om skarven hos Danmarks Miljøundersøgelser