Skolekrise: Vil tiltrække elever med UNICEF-projekt

Assensskolen skal være UNICEF Rettighedsskole. Det blev besluttet mandag. Tiltaget skal være med til at skabe en positiv fortælling om skolen, der kæmper med et faldende elevtal.

Siden 2009 er antallet af elevet faldet fra 589 til 374 på Assensskolen i Assens. I samme periode er antallet af tosprogede elever steget fra 10 procent til 33 procent. 

Det faldende elevtal er en udfordring for skolen, og derfor holdt  forældrebestyrelsen og skolens ledelse mandag møde om skolens situation. 

- Det har været et svært år at sidde i bestyrelsen, fordi det er gået den vej, og det bliver lidt en brændende platform, men vi har måttet kigge på realiteterne og se, hvad vi kan gøre, og hvordan vi kan skabe en bedre platform at markedsføre os udfra, siger Signe Dolberg McKinney, der er forældrerepræsentant i skolebestyrelsen. 

Positiv stemning

Ifølge Signe Dolberg McKinney var der positiv stemning på mødet, hvor cirka 30 deltog. 

- Vi vil gerne lave en ny profil. Vi fik også at vide af kommunen, at det var en god idé at lave en ny profil. Derfor har vi i dag offentliggjort, at vi har besluttet os at blive UNICEF Rettighedsskole.

Konceptetet UNICEF Rettighedsskoler går ud på, at skolen inkorporerer Børnekonventionen i dagligdagen. Det betyder, at man fokuserer på at inddrage eleverne, når der tages beslutnigner. 

På Fyn er der på nuværende tidspunkt fem rettighedsskoler, som alle ligger i Odense. I Danmark er der i alt 34 rettighedsskoler. 

På UNICEF's hjemmeside lyder forklaringen blandt andet "Skolens ledelse viser respekt for børns rettigheder i alle beslutninger og målsætninger. Der nedsættes et Rettighedsråd med børn og voksne, der i samarbejde med elevråd og på baggrund af undersøgelser blandt børn og voksne skal skabe virkelige forandringer i skolens hverdag."

Ifølge Signe Dolberg McKinney passer konceptet til Assensskolen, fordi elevsammensætningen har udviklet sig som den har. På ti år er man gået fra at hver tiende elev var tosproget til at hver tredje elev er tosproget. 

- Det passer rigtig godt ind i italesættelsen af forskellige verdenssyn, og hvordan vi kan mødes og respektere hinanden Signe Dolberg McKinney

UNICEF er altid enten vejleder eller initiativtager til rettighedsskolerne. 

Tilfreds skoleleder

Også skoleleder Trine Traun erklærer sig tilfreds med dagens møde. 

- Jeg er rigtig positiv. Vi har haft et rigtig godt møde. Der har været rigtig fint fremmøde og rigtig positiv stemning, siger hun. 

Hun glæder sig over opbakningen og mener, at den er vigtig for skolen. Hun fortæller, at bestyrelsen arbejder på at undersøge, om der kan laves en støtteforening, der kan hjælpe de tosprogede forældre til at forstå, hvad det indebærer at være forældre i det danske skolesystem. 

- Det er ikke sikkert, at de med den kulturelle baggrund, de har, har en forståelse for, hvordan det er at være forældre i en dansk folkeskole. Og det skal vi hjælpe dem med, så vi kan få en optimal skolegang for alle børnene på Assensskolen, siger Trine Traun. 

Elevtallet på Assensskolen er faldet drastisk. Nu vil skolen og forældre vende skuden.