I det fynske folks tjeneste

SOK måtte stoppe bjærgningsforsøg

SOK, Søværnets Operative Kommando, måtte fredag aften gøre kaptajnen på strandet skib opmærksom på, at en bjærgning skulle afvente godkendelse. 

Det strandede skib ved Assens med slæbebåd ved siden.

Et grundstødt skib må ikke forsøges bjærget, før der foreligger en godkendt plan for bjærgningen. 

- Det er korrekt, at der i går var en slæbebåd ude ved havaristen i aftes. Men da vi fik fortalt dem, at det ikke var lovligt, så sejlede slæbebåde ind i havnen igen, fortæller orlogskaptajn Thomas B. Jeppesen i stabsvagten ved SOK.

Bjærningsplanen skal beskrive, hvordan skibsredderen vil sikre, at bjærgningen kan foregå forsvarligt, og at der gennemføres bundbesigtigelse med dykkere, for at sikre, der ikke sker en forurening.

Bjergningsplan skal godkendes af Søværnet og Søfartsstyrelsen, inden der kan gives tilladelse til at bjærgninge kan begynde, fortæller vagthavende ved SOK.

 - Vi kan ikke sige noget om hvornår bjærgningen kan fortsætte. Vi afventer fortsat en godkendt bjærningsplan, inden de må forsøge et at trække skibet ud igen, siger Thomas B. Jeppesen i stabsvagten ved SOK.