Stadig kogepåbud på Helnæs

Arbejdet med at fjerne forureningen med E-coli bakterier i vandet fra Helnæs Vandværk skrider frem, men vandet skal stadig koges.

Renoveringen af vandværkets rentvandsbeholder er færdigt og siden fredag har der været gang i en gennemskylning af tanken og ledningsnettet.

Fra starten har mistanken rettet sig mod rentvandstanken som kilde til forureningen med E-coli, da nogle utætheder tillod overfladevand at trænge ind.

Vandprøver taget siden renoveringen viser da også faldende tendens, oplyser formanden for vandværket, Thomas Rasmussen.

Men der skal flere prøver til, indtil man har to på hinanden følgende rene prøver med 24 timers mellemrum.

Først da kan kogepåbuddet ophæves.