Stop for ansættelser i Assens

Assens Kommune indførte torsdag med øjeblikkelig virkning stop for ansættelser.

Ansættelses- og aktivitetsstoppet gælder frem til årsskiftet.

Det besluttede et enigt Økonomiudvalg på mødet onsdag 24. september.

Beslutningen kommer, efter at beregninger viser, at Assens Kommune ellers vil overskride servicedriftsrammen ca. 22 mio. kr.

- Hvis ikke vi får reduceret vores serviceudgifter, vil konsekvensen være, at Assens Kommune kan forvente en sanktion fra staten i form af et reduceret bloktilskud i 2009, siger borgmester Finn Brunse, Soc.dem.

De enkelte arbejdspladser mulighed for at søge dispensation i situationer, hvor ansættelsesstoppet eksempelvis kan få alvorlige konsekvenser for borgere, der er i en situation, hvor omsorg og pleje er livsnødvendig.

Ligeledes betyder aktivitetsstoppet, at for eksempel efterårets planlagte efteruddannelsesforløb for en del af kommunens ansatte udskydes til næste år.