I det fynske folks tjeneste

Totalbankens kvartalsregnskab med lille pil opad

Totalbanken har opnået et resultat før skat på 13,3 milloner kroner pr. 30. september 2010. Det er 0,2 millioner kroner bedre end i samme periode året før.

Foto: Arkiv / TV2/Fyn

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør 31,7 millioner kroner, mod 45,3 mio.kr. i samme
periode sidste år. Det er et fald på 13,6 millioner kroner, svarende til 30 procent.

Af nedskrivningerne kan 3,6 millioner kroner henføres til Det Private Beredskab mod 7,6 millioner kroner i samme periode 2009. Faldet i nedskrivninger modsvares af lavere kursreguleringer, øgede udgifter til personale og administration.