I det fynske folks tjeneste

Tunnel i Tommerup på ministerens bord

Forslaget om en tunnelløsning under jernbanen i Tommerup havner nu på transportministerens bord. Medlem af trafikudvalget, Poul Andersen(S), opfordrer Carina Christensen til at gøre noget ved problemet.

- Det er vigtigt, at vi fortsat prioriterer den kollektive trafik højt, så det er attraktivt for alle borgere at bruge de kollektive tilbud. Tommerup Station er et sted, hvor der en hel del togtrafik, og desuden er den nuværende kamelrygspassage over sporene nærmest umulig at bruge for ældre og gangbesværede. Det skal vi have gjort noget ved. Derfor har jeg taget sagen op med Transportministeren, siger Poul Andersen.     
 
Der er allerede et anlægsarbejde i gang ved Tommerup, og det mener det fynsk valgte folketingsmedlem taler for at tunnelløsningen bliver sat i gang nu.
- I en situation, hvor man alligevel skal i gang med at udvide banelegemet ved Tommerup Station, er det jo nærliggende at lade etableringen af en tunnelpassage indgå i arbejdet. Det vil både være til gavn for den kollektive trafik og borgerne på Fyn - ikke mindst de ældre og handicappede, udtaler Poul Andersen.