Udligning kan få stor betydning for fattige fynske kommuner

Et nyt udligningssystem vil gøre stor forskel for den enkelte borger i fattige, fynske kommuner, mener ekspert.

Omtrent 100 politikere og embedsfolk var tirsdag samlet til seminar i Assens. 

Dagens emne var det såkaldte udligningssystem, der kort fortalt går ud på, at rige kommuner giver penge til fattige. Men systemet fungerer ikke.

Det mener i hvert fald flere fynske borgmestre, der peger på, at pengene bliver fordelt skævt. En af dem er Søren Steen Andersen (V), der er borgmester i Assens Kommune, som har indbudt til seminaret.  

- Det vil være det største, der er sket for kommunerne siden kommunesammenlægningen, hvis man får lavet en reform, hvor man får rettet op på de påviselige fejl, der er i det, siger han. 

Borgmestrene i henholdsvis Svendborg og Langeland Kommune har ligeledes kritiseret systemet.

- På Fyn har jo både socialdemokrater, en SF-borgmester og Venstre-borgmestre, og vi arbejder sammen, for det er fuldstændigt de samme skismaer, vi arbejder med, siger Søren Steen Andersen. 

Vigtigt for fynske kommuner

Det forventes, at regeringen i februar kommer med et nyt bud på, hvordan et udligningssystem kan skrues sammen, og der er meget på spil for flere af de fynske kommuner. 

Artiklen fortsætter efter videoen.

Forstå udligningssystemet på et minut. David Moritz

Det mener Arne Ullum, der har fulgt debatten om en ny reform tæt. Han er chefredaktør på mediet NB Økonomi og holdt oplæg på dagens seminar. 

Ifølge ham vil en ændring kunne mærkes hos den enkelte borger. 

- Det er meget, meget kontant afregning. Det handler simpelthen om, hvor god skal dagplejen være, hvor meget ældrepleje, hvor tit skal de ældre have gjort rent, hvor gode vilkår skal du have i folkeskolen, skal der være penge til lejrskoler?

- Sådan som jeg ser spillet og det, der foregår på Christiansborg i øjeblikket, så vil man fokusere på at hjælpe formentlig de 15-25 fattigste kommuner. Der er mange data, der tyder på, at en del af de fynske kommuner vil ryge med i den gruppe. I hvert fald hvis det er de 25 fattigste, siger han. 

Større sandsynlighed for bred aftale

Under den tidligere regering forsøgte man sig også med at reformere udligningssystemet, men i april 2018 opgav regeringen og den daværende indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøl-Bille, at nå til enighed med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. 

Arne Ullum vurderer dog, at der er større sandsynlighed for en bred aftale i denne omgang. 

- Der er en helt afgørende forskel. Det er, at det ikke er Liberal Alliance og Konservative, der svinger taktstokken, siger han. 

- Dybest set var den daværende VLAK-regering dybt uenige internt. Venstre stod slet ikke bag ved det udspil, der kom, og derfor tror jeg, at man begår en stor fejl analytisk, hvis man tror, at det udspil, vi så sidste gang, var udtryk for Venstres politik.

Selv med en ny aftale, tror redaktøren dog ikke på, at man har hørt det sidste til debatten om udligningssystemet. 

- Kommunerne er så økonomisk pressede, at de kommuner, som ikke får nogen penge - og det, tror jeg, ender med at være mellemgruppen af provins- og landkommuner - vil stadig være meget utilfredse. Det er en sag, vi kommer til at høre mere om, men jeg tror også, at regeringens strategi er at blive enige med Venstre hurtigt og fremlægge et forslag, som der reelt er flertal for, få det gennemført og så få balladen overstået i god tid inden de kommende kommunevalg og folketingsvalg. 

Se og hør hele interviewet med chefredaktør Arne Ullum, NB Økonomi.
Tirsdag var politikere og embedsfolk samlet i Assens til et seminar om udligningssystemet.