I det fynske folks tjeneste

Udsatte fynske børn får 9,3 millioner kroner

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 9,3 millioner kroner til Assens Kommunes projekt "Alle borgere er en del af vores fællesskab".

Der er penge på vej til Assens børn og unge fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Foto: Jonas Bertelsen

Assens Kommune har fået tilsagn om støtte på 9,3 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til særligt udsatte familier.

Dermed er knap 17 millioner kroner øremærket projektet "Alle borgere er en del af vores fællesskab". Assens Kommune tilfører selv 7,6 millioner kroner til projektet. 

Præcist hvordan pengene skal bruges ved Lars Kristian Pedersen (V), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Assens Kommune, endnu ikke. Den store donation kom nemlig bag på kommunen.

- Vi var slet ikke forberedt på, at vi fik alle pengene, vi havde søgt. Det har vi gjort, og det er rigtig, rigtig godt, for nu kan vi forbedre forholdene for børn og unge i kommunen, fortæller han til TV 2/FYN.

De mange millioner skal frem mod 2019 blandt andet bruges til at bryde den negative sociale arv i familier.

- Vi har fået et engangsbeløb, og vi vil få det allerbedste ud af det ved at gøre dét ekstra for at udvikle området, siger Lars Kristian Pedersen. 

Støttekroner

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 750 millioner kroner til det sociale område, der udmøntes over de kommende år. De er øremærket indsatser på tre programområder: Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde, bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere og brud med den negative sociale arv.

Assens Kommune har søgt om og fået en donation på 9,3 millioner kroner til arbejdet med særligt udsatte familier i 2017-2019.
 

Helhedsorienteret indsats har båret frugt
Assens Kommune har allerede gode erfaringer med arbejdet med særligt udsatte familier.

I begyndelsen af 2014 blev projekt ”Hel Familie” igangsat. En helhedsorienteret sagsbehandling med tæt samarbejde mellem de tre myndighedsområder Beskæftigelse, Voksen Social samt Børn og Familie kombineret med tilknytning af en familiementor, som har den overordnede kontakt med familien.

Udviklingen i de 15 særligt udsatte familier, der har været en del af projektet, er markant, og resultaterne indbefatter blandt andet, at den samlede trivsel hos forældrene er øget markant, børnenes samlede trivsel er steget, og børnenes skolefravær er et godt stykke under landsgennemsnittet.

- Vi ønsker, at alle vores borgere er en del af fællesskabet, og det kræver, at vi bremser den negative sociale arv. Ét af midlerne er at sikre uddannelse til alle, som en del af Assens Kommunes vision handler om. Derudover tror vi på, at forældrenes trivsel og at være en del af fællesskabet i eksempelvis borgerforeninger og idrætsforeninger er afgørende, siger Dan Gørtz (V), formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.