I det fynske folks tjeneste

Ungdomsuddannelser går sammen

Vestfyns Gymnasium og Vestfyns Handelskole indleder et tæt samarbejde for at sikre de to uddannelser overlevelse i fremtiden. Det er første gang et gymnasium indgår i sådan et samarbejde.

Samarbejde for overlevelse

Vestfyns Handelskole i Assens opfører en filial til HHX-elever i tilknytning  til Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg. Det ventes også at Odense Tekniske Skole opretter en filial til HTX-studerende samme sted.

Samarbejdet indebærer, at Vestfyns Gymnasium skal moderniseres, og der skal bygges lokaler til handelskolen og teknisk skole på en 12.000 kvadratmeter grund. Fyns Amt har bevilget sin del af pengene til projektet.

- De små gymnasier er reelt truet af den kommende fri konkurrence. Oprettelsen af uddannelsescentret i Glamsbjerg er en måde at bevare en vigtig institution i et yderområde, siger Carsten Abild, formand for undervisnings- og kulturudvalget i Fyns Amt.

Fri konkurrence truer små gymnasier

I forbindelse med at amterne bliver nedlagt i 2007 bliver alle landets gymnasier omdannet til selvejende institutioner.

Det betyder samtidig fri konkurrence om eleverne, som selv kan bestemme hvor de vil søge hen. Frygten er, at især gymnasierne i Odense og Svendborg trækker så mange elever at det truer Faaborg, Nordfyns og Vestfyns Gymnasium.

Samarbejdet med Vestfyns Handelskole og Odense Tekniske Skole er et forsøg på at stille Vestfyns Gymnasium bedre i fremtidens konkurrencesituation.