I det fynske folks tjeneste

Bjarne Nielsens dobbeltrolle: Deltog i møder efter fyring af kommunaldirektør

Konstitueret kommunaldirektør eller ej. Borgmester Bjarne Nielsen deltog fast i direktionens møder efter afskedigelsen af daværende kommunaldirektør Jørgen Christiansen.

Bjarne Nielsen, snart tidligere borgmester i Langeland Kommune.

Langelands borgmester deltog i direktionens møder, efter kommunaldirektørens afskedigelse.

Det fremgår af en aktindsigt, som TV 2/FYN - via samarbejde med Radio24syv - har modtaget.

Aktindsigten indeholder referater af samtlige direktionsmøder afholdt efter den 1. januar 2016.

Borgmesteren er nævnt flere steder i referaterne, hvor man blandt andet kan læse, hvilke drøftelser direktionen har haft omkring problemerne på asylområdet.

Læs også Uheldig dobbeltrolle: Langelands borgmester fungerede også som kommunaldirektør

Der er tale om netop de mødereferater, som Langeland Kommune for en måned siden fjernede fra sin hjemmeside, selvom de hidtil har været tilgængelige for offentligheden.

Ingen deltagerliste for møder afholdt i 2016

Interessant er det, at referater af møder afholdt i perioden januar til december 2016 - altså den periode, hvor Langeland Kommune stod uden kommunaldirektør - ikke indeholder deltagerlister.

Det er derfor ud fra referaterne alene ikke muligt at slå fast, hvem der har været til stede - og i hvilken egenskab, de har siddet med omkring mødebordet.

Meget uheldigt, lyder det fra medlem af Langelands kommunalbestyrelse, Kim Welcher (DF).

- Det skal jo fremgå af referaterne, om han har været det ene eller det andet. Ellers kan man jo kun gætte på, hvilken funktion han har haft. Det bliver noget gætværk. Hvis han har været der som kommunaldirektør, har han så truffet lovlige beslutninger? Det er svært at vide, når man ikke har siddet til møderne, siger Kim Welcher.

Langeland Kommune bekræfter i en e-mail, at Bjarne Nielsen har deltaget i direktionsmøderne fra 1. januar 2016 - men om det har været som konstitueret kommunaldirektør eller borgmester er ud fra referaterne uklart.

Ny kommunaldirektør: Bjarne Nielsen har kun deltaget som borgmester

TV 2/FYN ville fredag gerne have spurgt Bjarne Nielsen i hvilken egenskab, han deltog i direktionsmøderne i den periode, hvor Langeland Kommune var uden kommunaldirektør, men han har ikke besvaret vores henvendelser.

Til gengæld afviser nuværende kommunaldirektør, Benny Balsgaard, at borgmesteren på noget tidspunkt har deltaget i direktionsmøder som fungerende kommunaldirektør.

- Bjarne Nielsen har udelukkende deltaget i de møder som borgmester. Det kan jeg sige med sikkerhed, siger Benny Balsgaard.

Han afviser samtidig, at Langelands Kommune skulle ligge inde med deltagerlister for netop de direktionsmøder, hvor kommunen ikke havde nogen kommunaldirektør.

- Der er aldrig lavet deltagerlister for de pågældende møder i 2016. Var det tilfældet, ville det have fremgået af referaterne, siger Benny Balsgaard.

Benny Balsgaard erkender, at der har været forvirring omkring Bjarne Nielsens rolle i perioden fra Jørgen Christiansens fyring i februar 2016 og fremtil hans egen ansættelse i januar i år.

Han henviser imidlertid til den pressemeddelelse, som kommunen sendte ud i sidste uge.

Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Welcher (DF) føler sig foreløbigt nødsaget til at tage borgmesterens og kommunaldiraktørens forklaringer til efterretning. 

- Det bliver jeg nødt til, så længe der ikke ligger klar dokumentation. Det er bare påfaldende, at referater forsvinder fra hjemmesiden. Der er modstridende forklaringer fra Kurt Habekost (juridisk rådgiver, red.) og Bjarne Nielsen. Man står tilbage og tænker, at det i bedste tilfælde er en stor omgang hovsa. I værste tilfælde er der sket noget ulovligt, siger Kim Welcher. 

Borgmester stod opført som konstitueret kommunaldirektør

Oplysningerne kommer efter, at TV 2/FYN i sidste uge kunne fortælle om et internt referat fra den 10. august 2016, hvor borgmesteren holder ledermøde med flere ledere i direktionen om de problemer, kommunen havde på asylområdet, og her står Bjarne Nielsen nævnt som både borgmester og konstitueret kommunaldirektør.

En dobbeltrolle, som medfører kritik fra flere sider.

Lektor i kommunalret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, vurderede samtidig, at det interne referat tyder på, at kommunens egne folk har haft den opfattelse, at Bjarne Nielsen har fungeret som kommunaldirektør.

- Det er jo en overtrædelse af kommunestyrelsesloven. Det er selvfølgelig svært at gradbøje, hvor alvorligt det er. Det kommer også an på, hvilken type sager, han har beskæftiget sig med, så alvoren vil kræve en lidt grundigere gennemgang af, hvilke sager Bjarne Nielsen har håndteret og hvordan, sagde Sten Bønsing.