I det fynske folks tjeneste

Langelands asylcentre gennemsyret af nepotisme

Lederne på Langelands asylcentre anklages i hidtil hemmeligholdt rapport for chikane og vennetjenester.

00:40

Langeland Kommune driver blandt andet asylcentret Præstekærgård I Faaborg. Video: Jonas Bertelsen

I en hidtil hemmeligholdt rapport om forholdene på Langelands asylcentre fremgår det, at nepotisme ifølge evalueringerne har været et udbredt problem på en lang række af kommunens centre.

Det var Radio 24Syv, der i dag kunne afsløre rapporten, som nu også er i TV 2/FYNs besiddelse.

Centrale dele af rapporten har været hemmeligholdt i næsten 11 måneder. Dele, der peger på en række problemer rundt omkring på centrene. Konsulenthuset, der har udarbejdet rapporten, skriver da også i en bemærkning, at "det har været påfaldende for konsulenterne, at en stor del af medarbejderne er nervøse for at give udtryk for deres ærlige mening over for lederne i dagligdagen, og der er afdelinger, hvor dette problem er langt mere udtalt end andre steder i organisationen."

Favoritter og personlige relationer
Langeland Kommune driver centre rundt omkring i landet, og fra centret i Faaborg får ledelsens forhold til nepotisme følgende skudsmål:

"Stor forskelsbehandling af personalet. Afdelingslederne har deres 'favoritter'. Personlige relationer er derfor mere afgørende end faglige kvalifikationer." Samt, at ”personale udvælges blandt vennerne”.

Læs også Hemmelig rapport: Asylcentre på Langeland plaget af racisme

Fra Børnecenter Langeland lyder der ligeledes røster om vennetjeneste uden nogen professionel begrundelse:

”Desværre meget nepotisme i forbindelse med ansættelser og forfremmelser. Ledelsen ansætter venner og familie uden relevant baggrund – på trods af at også uddannede søger.”

Faglærte fyres til fordel for ufaglærte
Og ligeledes fra Indkvarteringssted Langeland:

”Man opsiger faglærte og lader ufaglærte forblive i jobbet. Det svækker vores faglige niveau”, samt at ”medarbejdere, som ledelsen gerne vil af med, chikaneres på forskellig vis. Flyttes til ny arbejdsplads med længere kørsel og fryses ude af det gode selskab”.

På Voksenskolen, hvor asylansøgere modtager undervisning, beskyldes ledelsen også for at favorisere ud fra ikke faglige overvejelser. Her hedder tilbagemeldingen, at ”ledelsens 'venner' har lettere ved at få fri med løn”, og at ”fyringer sker med betænkelige og uforståelige begrundelser. Lederen skåner sine 'venner'".

For megen nepotisme
Fra Sundhedsklinikken er skudsmålet, at fyringer ikke sker efter objektive kriterier, "og det er tydeligt, at lederen har sine favoritter.” Samtidig beskyldes ledelsen for for megen nepotisme: "Åbenlyse fordele, hvis man kommer privat sammen med lederne. Familie og venner kommer forud for faglighed og øvrige kompetencer”.

Utilfredshed med analysen
Lederne er også blevet hørt i rapporten, og her opleves nepotisme ikke som et problem. Til gengæld angiver to ledere utilfredshed med analysen, som den ene mener signalerer mistillid, mens den anden mener, at den er overflødig:

”Sur over at ejerne laver denne analyse. Vi har tidligere i en intern undersøgelse dokumenteret, at alt fungerer og alle er tilfredse”.

Analysen er lavet af konsulenthuset Ramsdal og er baseret på 140 spørgeskemahæfter og 49 individuelle samtaler med blandt andre nuværende og tidligere medarbejdere.

Tavshed i byrådet
TV 2/FYN har forgæves forsøgt at få kommentarer til sagen fra byrådet i Langeland Kommune.

Flere medlemmer af byrådet afviser dog at kommentere sagen med den begrundelse, at byrådet har aftalt at henvise til stabschef i kommunen Kurt Habekost, som ikke besvarer TV 2/FYNs henvendelser.

Kun Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Langeland Kommune, Kim Welcher, ønsker at udtale sig.

- En god portion af dem man har fyret, skulle være blevet i stedet for at ansætte venner og bekendte, og hvad det ellers har været, man har ansat, og som ikke har haft de fornødne kompetencer til det, siger han.

TV 2/FYN har forsøgt at få borgmester Bjarne Nielsen (V) samt Asylcenter Holmegaard i tale. Begge afviser og henviser til Kurt Habekost.