I det fynske folks tjeneste

Manglende tillid kostede Langeland asylcentre

Det var en dyb mistillid til Langeland Kommune, der fik Udlændingestyrelsen til at fyre kommunen som operatør.

Børnecenter Tullebølle er bare et af de asylcentre, som Langeland drev - og hvor der har været massive problemer. Foto: TV 2/FYN

Der har været væsentlige ledelsesmæssige problemer på asylområdet i Langeland Kommune, vurderer Udlændingestyrelsen. Formentlig er der tale om en misligholdelse af Langeland Kommunes kontrakt med styrelsen, og derfor kan styrelsen ikke længere have tillid til kommunen som operatør.

Styrelsen frygter nu, at der kan være flere alvorlige oplysninger, som Langeland Kommune ikke har indberettet dem om. Det viser en aktindsigt, som Radio24syv og TV 2/FYN har fået fra et møde mellem Udlændingestyrelsen og Langeland Kommune den 16. december 2016.

Der tegner sig et ”billede af, at der er sket et ledelsesmæssigt svigt i forhold til kommunens håndtering af operatørrollen”, står der i mødereferatet.

Den 20. december 2016 besluttede Udlændingestyrelsen at fyre Langeland Kommune som asyloperatør.

Læs også Langeland fyret: Færdig som asyloperatør

Ved et tilsynsbesøg den 12. december på Opholdscenter Holmegaard kunne Udlændingestyrelsen konstatere, at der både blandt beboere og personale var uklarhed om, hvem der havde ledelsesansvaret under centerlederens sygemelding. Desuden kunne styrelsen konstatere, at en tidligere centerledere har opfordret medarbejderne til ikke at indberette forhold til Udlændingestyrelsen.

Læs også OVERBLIK: Talrige problemer på Langelands asylcentre

Udlændingestyrelsen var ifølge referatet ikke informeret om, at lederne for asylcentrene havde skrevet et brev den 9. august 2015 til borgmesteren om, at de var bekymret for asyldriften.

I brevet gjorde de det klart, at de inden 72 timer ville ori­en­tere den ansvar­lige myn­dig­hed, Udlæn­din­ge­sty­rel­sen, om de kao­ti­ske for­hold. Men Lan­gelands borg­me­ster, Bjarne Niel­sen (V), valgte i ste­det for at true lederne til tavshed. Det fortalte to ledere dengang til Radio24syv

Læs også Asylkaos: Borgmester truede ledere til at skjule problemer

Det har været et fejlskøn fra Langeland Kommunes side ikke at orientere styrelsen, står der i referatet. Styrelsen skulle angiveligt tidligere have spurgt kommunen ind til, om der var forhold ved den ledelsesmæssige drift, som de skulle informeres om, men det har kommunen altså ikke gjort.

Brevet fra lederne indeholder ifølge Udlændingestyrelsen ”alvorlige oplysninger om problemer med driften på centrene”, der kan tyde på at Langeland Kommune ikke har overholdt sine forpligtelser over for Udlændingestyrelsen.

Der er altså gentagende eksempler på, at Langeland Kommune ikke har overholdt sin pligt til at indberette alvorlige sager til Udlændingestyrelsen. Heller ikke sagen om seksuelle krænkelser i sommeren 2016 blev eksempelvis indberettet.

- US [Udlændingestyrelsen, red.] oplyste, at det samlet set er US’s vurdering, at US ved flere lejligheder er blevet forbeholdt relevante oplysninger fra LK, og at US ikke længere har tillid til, at der ikke er yderligere oplysninger af væsentlig betydning, som LK [Langeland Kommune, red.] har forbeholdt os, står der i referatet.