I det fynske folks tjeneste

Bandekrig: Lukning af klubhuse forlænget

Fyns Politi besluttede tirsdag at forlænge forbuddet mod at komme i Black Armys klubhus på Nyborgvej og Hells Angels´ klubhus på Petersmindevej i Odense.

Foto: Anders Høgh

En fortsat spændt situation i miljøet omkring Black Army og Hells Angels fik tirsdag Fyns Politi til at forlænge et forbud mod at komme i gruppernes klubhus på henholdsvis Nyborgvej og Petersmindevej i Odense.

Forbuddet er forlænget i to uger.

De to klubhuse har været lukket for adgang siden 4. oktober, men politiet mener altså, at der stadig er grund til at opretholde det.

- Vores vurdering er, at den aktuelle konflikt mellem de to bander ikke er aftaget, så derfor er lukningen stadig en nødvendighed for at sikre roen, siger politiinspektør Benny Linde Larsen.

 

Læs også Fyns Politi: En bandekrig er igang

 

Lukningen sker ikke mindst af hensyn til sikkerheden og trygheden for de borgere, der bor og færdes i de pågældende områder.

 

Læs også Bandekrig: Risiko for, at den rykker ud til dig og mig

 

Udover lukningen af klubhusene har politiet indført visitationszone i den indre by. Den blev i sidste uge forlænget frem til 25. oktober.

Før klubhusene blev lukket første gang, blev de ransaget af politiet, som fandt i alt to skydevåben, en kniv, peberspray og flere slagvåben.

Politiet kan lukke klubhusene ifølge loven om ophold på bestemte ejendomme - også kaldet rockerloven.

 

Rockerlovens ordlyd

§ 1. Politiet kan forbyde en person at opholde sig i en bestemt ejendom, hvis
  • 1) ejendommen tjener som tilholdssted for en gruppe, som den pågældende person tilhører eller har tilknytning til, og
  • 2) den pågældendes tilstedeværelse i ejendommen og omstændighederne i øvrigt skønnes at indebære risiko for angreb, der vil være til fare for personer, der bor eller befinder sig i nærheden af ejendommen.
Stk. 2. Politiet kan forbyde enhver person adgang til en bestemt ejendom, hvis der skønnes at være betydelig risiko for et angreb som nævnt i stk. 1, nr. 2. Forbud tilkendegives ved skiltning.
     
Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan kun anvendes, såfremt det angreb, der er risiko for, må antages at være led i et gensidigt opgør mellem grupper af personer, hvor der på begge sider anvendes voldelige midler, herunder skydevåben og sprængstoffer.

Stk. 4. Forbud nedlægges for et bestemt tidsrum eller indtil videre.

Stk. 5. Politiet skal ophæve et forbud efter stk. 1 og 2, når den risiko for angreb, der gav anledning til forbudet, ikke længere foreligger. Det gælder, selv om forbudet er meddelt for et bestemt tidsrum.

§ 2. Forsætlig overtrædelse af forbud udstedt i medfør af § 1, stk. 1 og 2, straffes med fængsel indtil 2 år.

Kilde: retsinformation.dk