I det fynske folks tjeneste

Bandetrusler mod borgmester: Nu dropper politiet sagen

Fyns Politi stopper nu efterforskningen mod Black Army for chikane af Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel. Der er ikke juridsk grundlag for at gå videre med sagen, lyder det.

Den 23. marts om aftenen blev Peter Rahbæk Juel efter et interview med TV 2 om bandesituationen passet op af medlemmer fra banden Black Army på en tankstation på Nyborgvej i Odense. 

- Inden jeg når at sætte mig ind, er der to Black Army-medlemmer, der passer mig op. Og inden vi får set os om, er der otte til ti omkring mig, og de vil gerne give hånd med borgmesteren, som de siger, fortalte han efter episoden til TV 2.

Læs også Blev omringet af Black Army: Nu øges sikkerheden omkring Odenses borgmester

- Jeg sagde til dem, at jeg ikke har lyst til at trykke hånd med Black Army, for jeg bryder mig ikke om det, de laver. Det blev de lidt mopsede over.

Dagen efter anmeldte han episoden til Fyns Politi. Kort tid efter fik Peter Rahbæk Juel politibeskyttelse på grund af bandesituationen i byen. Men nu er den sag altså droppet helt. 

Chefanklager Ulla Greibe fra Fyns Politi fortæller, at det er vurderet, at der ikke er juridisk grundlag for at gå videre med sagen. 

 Jeg sagde til dem, at jeg ikke har lyst til at trykke hånd med Black Army, for jeg bryder mig ikke om det, de laver. Det blev de lidt mopsede over.

Peter Rahbæk Juel, Odenses borgmester (S)

- Der er ingen tvivl om, at borgmesteren oplevede episoden som meget ubehagelig, og at han med rette kan have følt sig intimideret af gruppen, men det er en juridisk vurdering, om vi kan rejse en sag, der faktisk vil føre til domfældelse. Det er vores opfattelse, at det ikke vil være muligt i dette tilfælde, siger Ulla Greibe.

Afviser sagen mod borgmesteren
Anklagemyndigheden har i dag også truffet afgørelse i den sag, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel blev anmeldt for overtrædelse af retsplejeloven i forbindelse med udtalelser i den såkaldte tatovørsag. Anmelderen mente, at borgmesteren gennem sine udtalelser forud for sagen på forhånd dømte de tiltalte.

Efter retsplejelovens paragraf 1017, stk. 2, nr. 3, er det forbudt at fremsætte en udtalelse vedrørende en verserende straffesag, hvis den er egnet til på utilbørlig måde at påvirke sagens udfald.

Læs også Afpresningssagen fra Odense: Borgmester meldt til politiet

-Vi har afvist sagen, da borgmesteren i interviewet ikke udtalte sig om de konkrete beviser i sagen eller argumenterede for, at der burde ske domfældelse. Han udtrykte alene et håb om og en tro på, at beviserne i sagen var tilstrækkelige til en domfældelse, siger Ulla Greibe.