I det fynske folks tjeneste

Millioner skal gøre Bøgetorvet fri for bander

Bøgeparken i Vollsmose skal laves radikalt om, så det bliver et trygt og sikkert sted at færdes. Det mener boligorganisationen Civica, som vil poste ti millioner kroner i en forandring af det berygtede boligområde.

Planen betyder, at butikkerne på Bøgetorvet vil blive lukket, der kommer en ny legeplads, og trafikforholdene vil blive forbedret.

– Bøgetorvet, og Bøgeparken som helhed, skal være et sted, hvor almindelige mennesker kan have deres daglige liv og færden og føle sig trygge i helt almindelige dagligdags gøremål og aktiviteter. Det er os magtpåliggende at gå radikalt til værks – og få banderne ud af området, lyder det fra direktør i Civica, Jens Pilholm.

Beboerne i området er allerede blevet orienteret om en plan, der blandt andet skal give bløde trafikanter bedre forhold, lukker passager i bygningen og nedlægge boldbanen den 'blå bane'.

Læs også - Erstat Vollsmoses højhuse med en politigård

– Både beboerne og de, der arbejder i Bøgeparken, har viden og iagttagelser fra deres hverdag på Bøgetorvet, som er meget vigtig at inddrage for at lave de bedste løsninger og skabe en forandring, der får den ønskede effekt. Det er derfor, vi helt fra start har valgt at få så mange input med som muligt, siger Jens Pilholm.

I sidste uge foreslog Konservative at rive hele Bøgeparken ned, og erstatte de udskældte boligblokke med blandt andet en ny politistation. Men Civica afviser, at forbedringsforslaget har noget med det forslag at gøre. 

- Nej, overhovedet ikke. Planen for ombygningen af Bøgetorvet har været undervejs siden maj 2017, og ideen opstod, da bandernes klubhuse blev lukket for et års tid siden. Her blev Bøgetorvet brugt som samlingssted, og det skabte utryghed i området. 

Læs også Dømt for at være på Bøgetorvet

Civica har de seneste måneder indhentet input og viden om Bøgetorvet fra både Bøgeparkens afdelingsbestyrelse, beboere, Samarbejdsrådet i Vollsmose, de butiksdrivende på Bøgetorvet og fra politi og kommune.

Før den tryghedsskabende forandring kan gennemføres skal beboerne i området godkende planen gennem en afstemning.