I det fynske folks tjeneste

Visitationszone forlænges: Fortsatte spændinger mellem bander

Fyns Politi forlænger den visitationszone i Odense, der har været gældende siden den 9. september. Årsagen er fortsatte spændinger mellem Hells Angels og Black Army i Odense.

Foto: Ole Holbech

- Det er politiets opfattelse, at konflikten mellem de to bander ikke er aftaget, og derfor har vi i dag besluttet at forlænge visitationszonen i yderligere to uger, siger politiinspektør Benny Linde Larsen fra Fyns Politi.

Der er rejst fem sigtelser som resultat af visitationer i zonen. Det er sigtelser for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder samt flere sigtelser blandt andet for overtrædelse af knivloven og våbenloven.

Fyns Politi besluttede desuden den 3. oktober at lukke de to banders klubhuse i to uger efter flere skudepisoder.

- En direkte konfrontation mellem de to parter kan risikere at være til fare for helt almindelige borgeres sikkerhed. Derfor følger vi situationen nøje, og det er på den baggrund, at vi nu forlænger visitationszonen igen, siger Benny Linde Larsen.

Flere våben beslaglagt

Siden den 9. september og frem til i dag, har politiet i alt  gennemført 256 visitationer i det berørte område. Politi har i forbindelse med visitationerne fundet og beslaglagt følgende våben: 

1 oversavet jagtgevær
2 baseball bat
11 knive
1 gasspray
1 knojern
1 grillspyd

Visitationszonen i Odense

Visitationszonen afgrænses af Odense Å og Kertemindevej mod nord, den fynske motorvej og Østre Ringvej mod syd, Østre Ringvej mod øst samt jernbanelinjen og Odense Kanal mod vest.