Syddansk budget med store besparelser

Regionsrådsmedlemmerne i Syddanmark er blevet enige om spare i alt 200 millioner kroner. Hvor der præcis skal spares, vil politikerne dog først pege på, når de kender indholdet af finansloven for 2016.

På det somatiske har politikerne bedt administrationen om at udarbejde et sparekatalog med spareforslag på 210 millioner kroner. Det kan være ved at sammenlægge sygehusafdelinger og nedlægge sygehusmatrikler og skadeklinikker.

Forligspartierne er enige om at reducere de administrative udgifter i regionshuset med 12,9 millioner kroner svarende til 5,1 procent af lønudgifterne på området.

Inden for psykiatrien er forligspartierne enige om, at der skal ansættes flere medarbejdere på de psykiatriske sengeafsnit og, at der skal gøres en ekstra indsats for reducere anvendelsen af tvang - således at tvang bliver reduceret med 50 procent allerede i 2018.

Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2016 på ca. 24,1 milliarder kroner.

Bag aftalen står Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og løsgænger Holger Gorm Petersen. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer i det syddanske regionsråd bag forliget.

Læs mere her