I det fynske folks tjeneste

Advokatrapport om Carl Holst vækker bekymring i kommunerne

En advokatrapport om Carl Holst var ifølge regionsrådet i Regions Syddanmark så alvorlig, at den blev vedlagt en politianmeldelse af Holst. Og det har skabt bekymring hos kommunerne, skriver jp.dk.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix/arkiv

Advokatrapporten fra Kromann Reumert afdækkede, at Carl Holst på regionens regning fik leveret otte avisabonnementer på sin privatadresse og 14 til sekretariatets adresse.

Raporten konkluderede: Det samlede antal abonnementer havde et omfang, der vanskeligt kan betegnes som nødvendigt for varetagelsen af hvervet som regionsrådsformand.

Rapporten dokumentere også, at Holst har fået skrevet mindst to politiske taler: hvorfor Region Syddanmark ikke lovligt har kunnet afholde udgiften hertil.

Carl Holst har også over en femårig periode brugt 70.000 kroner på sprogundervisning.

Advokatrapporten var ifølge regionsrådet i Region Syddanmark så alvorlig, at den blev vedlagt en politianmeldelse af Carl Holst. Og det har skabt en vis bekymring hos kommunerne, skriver jp.dk.

Hos Kommunernes Landsforening, KL, er holdningen, at en borgmester skal kunne holde flere aviser og tage på sprogkursus uden, at det er i strid med loven.

Rapporten problematiserer forhold, som efter KL’s opfattelse ikke udgør kommunalretlige problemer, står der i et notat udarbejdet af KL i september 2016, som Jyllands-Posten har adgang til.

- Vi er bekymrede, hvis man skal have nogle meget præcise retningslinjer for, hvor mange aviser en borgmester må have. Jeg sidder ikke og siger, at en borgmester skal have 20 aviser, men man skal passe på ikke at lave rigide grænser. Der kan være stor variation i det, siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretariatschef i KL til jp.dk

Også sprogkurser skal være en mulighed for borgmestre, mener KL-chefen.

- Vi kan godt se, at man som borgmester kan have et behov for for eksempel et engelskkursus. Men selvfølgelig skal man også se på prisen, siger Solvejg Schultz Jakobsen.