Efter maratonmøde om Holst: Stram op

Forretningsudvalget har i syv timer drøftet Regionens fremtid efter sagerne om Carl Holst. Nu skal der strammes op.

 Sådan lyder hovedkonklusionen, efter forretningsudvalget i Region Syddanmark onsdag bag lukkede døre har drøftet den kritiske rapport udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert om forholdene i toppen af regionen under Carl Holst (V).
 Ifølge regionsmedlem Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten, som har deltaget i det i seks timer lange møde, har særligt direktionen været på dagsordnen.

 - Alle er enige om, at der skal strammes op. Der skal være klare retningslinjer for alle de sager, der har været, og vi skal vise befolkningen, at vi tager os af alle sagerne. Og så skal der være styr på ledelsen.

 - Det springende punkt har været, hvordan en fremtidig direktion skal se ud, siger hun.

 I den fælles udtalelse fra udvalget står der blandt andet, at der ikke skal herske tvivl om, at forretningsudvalget og regionsrådet har det øverste og endelige ansvar for regionens virke.

 - Set i bakspejlet kunne og burde der i højere grad have været efterspurgt tættere opfølgning og kontrol og have været stillet krav om en tydeligere politisk forankring.

 Derudover har forretningsudvalget blandt anbefalet over for regionsrådet:
 - At det indskærpes overfor såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres.
 I rapporten er det blandt andet kommet frem, at Carl Holst har presset flere medarbejdere i regionen til at udføre opgaver, som var irrelevante for regionen.

 Derudover har han haft hele 47 avisabonnementer og brugt 750.000 kroner til coaching og et dyrt kursusophold i Schweiz.

 Mandag skal Carl Holst selv komme med sine egne forklaringer vedrørende kritikpunkterne i rapporten.
 Det er blevet kritiseret, at han ikke har fået lov til at svare på kritikpunkterne, inden det er blevet fremlagt på det lukkede møde.

 Forretningsudvalget gør opmærksom på, at rapporten ikke er endelig, da man afventer en udtalelse fra Carl Holst, men at den forventes at være færdig uge 47.

 Den vil blive behandlet på ekstraordinært møde i forretningsudvalget og på regionsrådsmødet den 23. november. Den færdige rapport vil være offentlig tilgængelig.