FAKTA: Sådan håndteres politikeres politisager

Se hvilke konsekvenser det kan få for Carl Holst, hvis han bliver meldt til politiet og måske senere tiltalt.

Adskillige politikere er gennem tiden blevet politianmeldt, så selvom regionsrådet i Region Syddanmark mandag besluttede at anmelde Carl Holst, er han langt fra den første politiker, der havner i den situation.

 En eventuel politianmeldelse påvirker ikke i sig selv et folketingsmedlems politiske arbejde.

 Først hvis politi og anklagemyndighed går videre med sagen, kan det begynde at få formelle konsekvenser.

 * Hvis politiets efterforskning resulterer i, at anklagemyndigheden rejser tiltale mod politikeren, er det formelt op til Folketinget at afgøre, om det vil ophæve et folketingsmedlems parlamentariske immunitet.

 * Et folketingsmedlem kan ifølge grundloven kun tiltales eller fængsles, hvis parlamentets medlemmer giver tilladelse til det.

 * Senest fik Venstre-politikeren Thomas Danielsen tidligere i år ophævet sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en overtrædelse af færdselsloven. Siden 1950'erne har der været over 30 tilfælde, hvor politikerens immunitet er blevet ophævet.

 * Folketingspolitikernes valgbarhed vurderes af Folketinget selv. Det sker i Folketingets eget udvalg, der kaldes Udvalget til Valgs Prøvelse. I dag er praksis, at udvalget erklærer politikeren for uværdig til at være folketingsmedlem, hvis vedkommende har en frihedsstraf.

 * Kommunal - og regionalpolitikere kan også erklæres ikke-valgbare. Hvis en politiker dømmes i løbet af sin valgperiode, skal sagen indberettes til Valgbarhedsnævnet, der vurderer sagen.

 * Valgbarhedsnævnet er et uafhængigt organ bestående af en landsretsdommer, en borgmester, et regionsrådsmedlem, formanden for Natur- og Miljøklagenævnet og en kontorchef fra Social- og Indenrigsministeriet.
 Kilder: Folketingets Præsidium samt Social - og Indenrigsministeriet