I det fynske folks tjeneste

Fortroligt notat: Region Syd mangler beviser mod Carl Holst

Hvis Region Syddanmark krævede skattekroner tilbagebetalt af Carl Holst (V) nu, ville regionen tabe i retten. Det vurderer regionen selv i et fortroligt notat, som Fyens Stiftstidende har fået.

Ifølge et notat, Fyens Stiftstidende er i besiddelse af, har Region Syddanmark ikke nok beviser mod Carl Holst. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix/arkiv

Der findes flere hundrede mails, som ifølge Statsforvaltningen viser, at en regionalt ansat medarbejder arbejdede ulovligt for den tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V). Der findes også taler, som Carl Holst har fået udarbejdet af regionen, selvom de ifølge advokatfirmaet Kromann Reumert ikke har haft noget regionalt indhold.

Men det er ikke nok til at rejse nogle krav om tilbagebetaling af skattekroner mod folketingspolitikeren. Det vurderer Region Syddanmark selv i sagsfremstillingen til et lukket punkt på dagsordenen til regionsrådsmødet den 28. november.

På mødet besluttede et stort flertal blandt politikerne, at regionen skal rejse en erstatningssag mod Carl Holst uanset resultatet af politiets efterforskning.

Nu kan Fyens Stiftstidende dog afsløre, at regionen ikke selv mener at have nogen særlig god sag, hvis den skulle for retten på det nuværende grundlag.

Regionen har afvist at give avisen aktindsigt i sagsfremstillingen fra den lukkede dagsorden, fordi det kan skade regionen i en kommende retssag, men avisen har fået dele af teksten læst op af en kilde og fået den bekræftet af en anden.

"Det vurderes, at regionen ikke på det foreliggende grundlag har det nødvendige dokumentationsmateriale til at fastslå ansvarsforholdene i sagen. Regionen vil derfor næppe have det fornødne grundlag til på nuværende tidspunkt at vinde en retssag mod den eller de ansvarlige med henblik på tilbagebetaling. Sagen må forventes i høj grad at skulle basere sig på vidneforklaringer fra tidligere direktører og medarbejdere og regionen har ikke udenretslige beføjelser til at kræve vidneafhøringer af disse personer og derfor ikke mulighed for at vurdere disses betydning i sagen", skriver regionen.

Hverken regionsrådsformand Stephanie Lose (V) eller regionsdirektør Jane Kraglund har ønsket at kommentere juristernes vurdering.

Carl Holst selv henviser til, at han allerede tilbage i februar opfordrede regionen til at opgøre et eventuelt krav om tilbagebetaling, men at han ikke siden hørte fra regionen. 

Læs også Nye Borgerlige: - Kun advokater tjener på Carl Holst-sag

- Jeg har hele tiden givet udtryk for, at man skulle konfrontere mig med det, såfremt man mente, at der var et tilbagebetalingskrav. Fortæl mig, hvad det er. Fortæl mig grundlaget for det, så jeg kan forholde mig til det. Jeg anerkender ikke, at jeg har gjort forkert. Derfor bad jeg også allerede tilbage i februar regionen om at opgøre deres krav. Jeg har ventet lige siden, siger Carl Holst til Fyens Stiftstidende.

Sydøstjyllands Politi har tidligere oplyst, at man forventer, at den nu endnu mere centrale efterforskning af sagen vil være afsluttet ved udgangen af januar 2017. Carl Holst forventer dog ikke, at der er noget at komme efter.

- Jeg ser frem til, at politiet bliver færdige med deres efterforskning. Det har jeg ventet på i tæt ved halvandet år. Men jeg er glad for, at de dermed har haft mulighed for at gå grundigt til værks, så de dermed kan få afdækket, hvad sandheden er. Jeg er selv helt sikker på, at jeg har udøvet mit hverv som regionsrådsformand på en måde, der var i overensstemmelse med reglerne, siger han.