I det fynske folks tjeneste

Fortroligt notat: Regionens jurister "frikender" Carl Holst

Region Syddanmark vil ikke kunne få en krone, hvis det bliver til en erstatningssag mod den forhenværende regionsrådsformand Carl Holst, vurderer regionens egne jurister.

Foto: Linda Kastrup / Scanpix

Region Syddanmark vil ikke kunne vinde en erstatningssag mod den forhenværende formand Carl Holst (V). Det fremgår af en fortrolig vurdering fra regionens egne jurister, skriver fyens.dk.

Et flertal besluttede på et regionsrådsmøde mandag aften, at der måske alligevel bliver rejst en erstatningssag mod Carl Holst. Der er flertal for, at flere juridiske aspekter skal undersøges, inden den endelige afgørelse tages.

Læs også Uventet drejning: Stadig mulighed for erstatningssag mod Carl Holst

Vurderingen i det fortrolige notat er dog, at Region Syddanmark ikke vil få en krone tilbage fra Carl Holst. Vurderingen er sket ud for fire kriterier, der alle skal være opfyldte.

- Samtlige fire kriterier skal være opfyldte for at statuere et erstatningskrav. Vurderer domstolene, at blot ét af kriterierne ikke er opfyldte eller dokumenterede, vil erstatningskrav ikke kunne idømmes, fremgår det af notatet, der er udarbejdet af regionens chefjurist, Britta Nørgaard.

Regionens jurister har vurderet, at der ikke var nok beviser for, at Carl Holst bevidst eller uagtsomt har overtrådt loven, og at Region Syddanmark i den forbindelse har lidt et tab.

Rigsadvokaten konkluderede i marts, at der ikke var tilstrækkeligt bevis for, at Carl Holst havde overtrådt straffeloven i forbindelse med det kampagnearbejde, som hans medarbejder Christian Ingemann Nielsen udførte for ham i månederne op til folketingsvalget.