I det fynske folks tjeneste

Regionspolitikere: Carl Holst risikerer krav om erstatning

Politikerne i regionsrådet er overraskede over, at der ikke kommer en straffesag mod tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V). Flere af dem er nu klar til at rejse en civilretlig erstatningssag i håb om, at regionen får sine penge tilbage.

Poul-Erik Svendsen vil nu drøfte med sin gruppe om der skal rejses erstatningssag. Foto: Katrine Becher Damkjær/Fynske Medier

Flere regionspolitikere er klar til at rejse erstatningssag mod den tidligere regionsformand Carl Holst, selv om Rigsadvokaten i dag besluttede, at der ikke er grundlag for at føre en straffesag om stillingsmisbrug og mandatsvig.

Rigsadvokaten skriver i sin afgørelse, at medarbejdere i regionen kun i et begrænset omfang har udført opgaver for Carl Holst, som ligger uden for hans virke som regionsrådsformand.  Derfor er der ikke tale om en overtrædelse af straffeloven, hedder det i afgørelsen.

- Som jeg forstår afgørelsen, så er det åbenbart okay at snyde, hvis man nøjes med at gøre det i begrænset omfang. Men regionen skal altså have sine penge tilbage, siger Ida Damborg fra SF, som helhjertet støtter et privat søgsmål mod Carl Holst.

Socialdemokraternes Poul Erik Svendsen er heller ikke afvisende overfor at rejse et erstatningskrav, men han vil lige vende det med sin gruppe først. 

Læs også Carl Holst slipper for straffesag for embedsmisbrug

- Nu vil vi nærlæse afgørelsen og få en juridisk vurdering, og så tager vi endelig stilling til, om vi vil kræve penge tilbage af Carl Holst, siger han.

Den konservative spidskandidat Morten Weiss-Pedersen, som udtaler sig på vegne af den konservative gruppe i regionsrådet, vil også gerne lige nærlæse afgørelsen.

- Jeg kan dog konstatere, at der er sket lovovertrædelser, og at der både har været brand og røg. Jeg tvivler dog på, at det kan betale sig at føre retssag. Men vi tager endelig stilling, når vi har nærlæst afgørelsen, siger Morten Weiss-Pedersen.

I Enhedslisten kommer afgørelsen som en overraskelse.

- Det kommer bag på os, at anklagemyndigheden ikke vil rejse sag mod Carl Holst, da Statsforvaltningen tidligere har påpeget at der var noget galt. I følge Rigsadvokaten har medarbejderen Christian Ingemann ført valgkamp for Carl Holst. Det kan bare ikke bevises, at det har været i arbejdstiden. Men vi mener selvfølgelig at regionsrådet skal anlægge civilt søgsmål for at få pengene  betalt tilbage, siger Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten.

Niels Erik Søndergaard fra Dansk Folkeparti er også klar til indlede en retssag mod den tidligere regionsformand.

- Det har vi hele tiden sagt, og det ændrer dagens afgørelse fra Rigsadvokaten ikke på, siger han.

Den nuværende regionsformand Stephanie Lose fra Venstre er glad for, at der nu endelig er kommet en afgørelse.

- Jeg tager afgørelsen til efterretning og konstaterer, at der ikke kan føres bevis for, at der er foregået noget ulovligt. Når politiet ikke er i stand til at løfte bevisbyrden, ser jeg ikke grundlag for at føre en civilretlig sag, siger Stephanie Lose til TV 2/Fyn. 

Hovedpesonen selv, Carl Holst, siger han er glad og lettet over, at der nu er kommet en endelig afgørelse.

- Jeg kan konstatere, at medarbejderne i regionen har udført deres arbejde til punkt og prikke. Som ansat må man i sin fritid gerne være kasserer i en badmintonklub, medlem af en socialdemokratisk vælgerforening eller på anden måde engagere sig politisk, - bare man passer sit job. Jeg har gentagne gange via min advokat opfordret regionen til at præcisere, hvad det er for et krav, man vil rejse mod mig? Det er endnu ikke sket,  og det afventer jeg så et svar på nu, siger Carl Holst til TV 2/Fyn.