I det fynske folks tjeneste

Coronavirus: Sådan lukker Faaborg-Midtfyn ned

Faaborg-Midtfyn Kommune lukkes ned fra og med fredag den 13. marts.

Foto: Peter Clowes

I tråd med regeringens tiltag lukker store dele af Faaborg-Midtfyn Kommune ned. Planen bliver løbende opdateret og kan følges her.

Her er en oversigt, opdateret fredag klokken 18.00:

Skoler og daginstitutioner

Alle skoler og daginstitutioner holder lukket fra mandag den 16. marts, men der bliver oprettet nødpasning på alle matrikler.

Hvem kan gøre brug af nødpasning?
1)
 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

2) 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. 

3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

Hvis du har brug for nødpasning?
Hvis du har brug for nødpasning og lever op til ovenstående, skal du kontakte lederen i din institution for at drøfte situationen og aftale nærmere.

Undervisningspligt
Mens skolerne er lukkede skal der foregå fjernundervisning, da der er undervisningspligt. Forældre og børn skal løbende holde øje med Aula og meddelelser fra deres børn.

Nødpasning i dagpleje vil i det omfang, det overhovedet er muligt, foregå hos den faste dagplejer. Ellers vil der blive tilbudt gæstedagpleje i området. 

Kontakt
Opvækst og Læring kan kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Plejehjem

Vi fraråder på det kraftigste alle besøg på kommunens plejehjem, medmindre det er kritisk nødvendigt, da beboerne er en særlig udsat målgruppe for coronavirus.

Pårørende opfordres til at holde kontakt på anden vis, f.eks. via telefon.

Oversigt over kommunens plejehjem

Hjemmepleje

Alle ældre, der får hjemmepleje, vil også få hjælp i de kommende uger. For at begrænse personkontakten mest muligt vil nogle dog kunne opleve en ændret hjemmepleje. F.eks. vil DigiRehab (træning i eget hjem) og klippekortordningen være lukket midlertidigt ned, ligesom nogle i de 14 dage vil kunne opleve kortere besøg og derfor mindre tid til rengøring.

Kontakt til den kommunale hjemmepleje

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Jobcenter

Jobcenter Faaborg-Midtfyn er lukket fra fredag den 13. marts, men vil køre med et nødberedskab, så det får ikke konsekvenser for udbetaling af ydelser. 

Ansøgning om ydelser skal foregå digitalt via www.fmk.dk eller www.borger.dk.

Planlagte samtaler og møder i perioden frem til 27. marts vil blive ombooket til telefon. De berørte vil blive kontaktet telefonisk.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på 72 53 05 30.

Borgerservice

Borgerservice i Ringe og Faaborg er lukket fra den 13. marts og i de kommende uger.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på 72 53 05 30.

Sygepleje og sundhedsklinikker

Sundhedsklinikkerne på Åløkkeparken og Tingager Plejehjem holder lukket i perioden. Borgere, der normalt kommer i de to klinikker, vil fortsat kunne modtage hjælp. De berørte borgere er blevet kontaktet.

Klinikken på Prices Have Centeret holder fortsat åben, da borgerne kan komme til klinikken uden at gå gennem plejehjemmet.

www.fmk.dk/borger/seniorer-og-pensionister/sundhed-og-sygdomsfore-byggende-tilbud-til-seniorer-og-pensionister/sygepleje-og-sundhedsklinikken/

Myndighed i Sundhed og Omsorg

Rådgivning og visitation holder telefoner og postkasser åbne, selvom mange medarbejdere arbejder hjemmefra.

Du kan ringe på 72 53 60 00, hvis du har brug for hjemmehjælp eller hjælpemidler, har spørgsmål vedrørende ældre- og plejeboliger eller ønsker kontakt til en socialfaglig medarbejder.

Der planlægges og koordineres som vanligt hjælp i hjemmet efter hospitalsudskrivelse eller rehabiliterende forløb på rehabiliteringscenter Bakkegården.

Du vil som udgangspunkt ikke få besøg af en terapeut i visitationen, hvis du har et rehabiliteringsforløb. Det er kun hjemmeplejens personale du vil møde for på denne måde at minimere eventuel smitte med coronavirus.

Ældrekonsulenterne kommer heller ikke ud på hjemmebesøg de kommende to uger.

Myndighedsområdet Børn og Familie

Myndighedsområdet Børn og Familie, der blandt andet arbejder med underretninger og støtte til udsatte børn og deres familier, fortsætter arbejdet på normal vis.

Kontakt
Opvækst og Læring kan kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Botilbud

På kommunens botilbud fortsætter driften på normal vis.

Ligesom på plejehjemmene fraråder vi dog på det kraftigste alle besøg, medmindre det er kritisk nødvendigt, da beboerne på botilbuddene kan være særligt udsatte for coronavirus.

Socialområdet

Lundens Aflastningstilbud er lukket fra fredag den 13. marts.

Alle aktivitets- og samværstilbud på det specialiserede socialområde holder lukket.

Kontakt
Sundhed og Omsorg kan kontaktes på hovednummer 72 53 60 00.

Hjælpemidler

I de næste uger har hjælpemiddeldepotet kun åbent for dem, der har akut brug for et hjælpemiddel eller reparation af hjælpemiddel.

Du kan ikke møde op på hjælpemiddeldepotet, uden at det er aftalt med en sagsbehandlende terapeut, som du kan kontakte på 72 53 60 00.

Der er oprettet et område, hvor hjælpemidler kan afleveres til rengøring, inden det kommer ind på værkstedet.

Brugte hjælpemidler hentes gerne retur, da der er brug for  rene senge m.m.

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Der er lukket for al genoptræning, der ikke er akut. Vi udfører kun genoptræning i de tilfælde, hvor der er risiko for varige men. Terapeuterne vurderer alle nye sager kontinuerligt.
 

Borgere, der er henvist til afdelingen, men hvor behovet ikke er akut, laver aftale med deres ansvarshavende terapeut.

Frit valg på genoptræning og ventetidsgaranti på syv dage er sat på pause i denne periode.

Kontaktinfo:

Demenskoordinatorer: 72 53 50 62 / 72 53 50 61

Hjerneskadekoordinator: 72 53 63 34

Det mobile sundhedscenter: 72 53 63 74

Neuropædagogisk team: 72 53 63 51

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et nødberedskab, der ved hjemmebesøg sikrer trivslen for nyfødte og børn med særlige behov. Derudover kan man kontakte egen sundhedsplejerske telefonisk

Læs mere her

Ved brug for akut sundhedsfaglig hjælp kontaktes egen læge eller lægevagten.

Tandplejen

Tandplejen står til rådighed ved akutte situationer.

Læs mere her

Renovation og genbrugspladser

Dagrenovationsindsamling kommer til at foregå som sædvanligt.

Fra mandag d. 16. marts lukker alle genbrugsstationer med undtagelse af genbrugsstationen i Ringe (Korsvangen 7). Her vil der dagligt være åbent fra kl. 7 til 10. Det vil kun være erhvervsdrivende, der kan benytte pladsen.

Park og Vej

Park og Vej opretholder et beredskab i tilfælde af vintervejr, væltede træer osv.

Du kan kontakte os på app’en ”Giv et praj”. Ved akut behov ring til Fyns Politi på 114.

Færger

Færgen til Lyø og Avernakø og færgen til Bjørnø sejler som normalt, men for at minimere risikoen for smittespredning af coronavirus gælder følgende forholdsregler:

  • Passagerer i bil skal så vidt muligt forblive i bilen under overfarten.
  • Gående passagerer kan benytte færgens salon, men vi opfordrer til, at man sætter sig spredt og med god afstand til medpassagerer.
  • Alle opfordres til at købe billet online eller i automaten i Faaborg, så der billetteres mindst muligt ombord.
  • Alle anbefalinger omkring kontakt og hygiejne bør overholdes. Der vil være håndsprit ombord i den udstrækning, det vi kan få det leveret.
  • Er du blevet syg med influenzalignende symptomer og skal til læge, skal du kontakte færgen på telefon 24 83 50 99 tidligst muligt før afgang, så vi kan iværksætte de bedst mulige foranstaltninger.

Færgekontoret er indtil videre lukket for personlig betjening, men telefonerne er åbne som normalt, i tiden 10 til 12 på hverdage.

Biblioteker

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne er lukket fra torsdag den 12. marts frem til søndag d. 29. marts. Alle arrangementer i perioden er aflyst.

Har du bøger derhjemme, som har afleveringsfrist i lukningsperioden, vil du ikke modtage bøder. Har du reserveringer, vil de ikke blive fjernet.

Læs også Region Syddanmark: - Vi har et solidt og fleksibelt setup

Faaborg-Midtfyn Musikskole

Musikskolen er lukket til og med 29. marts og alle arrangementer i perioden er aflyst.

Kommunale haller

Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg lukker fra 12. marts. Det forventes, at de øvrige selvejende idrætshaller i kommunen også lukker i de næste uger.

Madservice

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Chaufførerne har ekstra fokus på at holde afstand til borgerne og på at sikre god håndhygiejne mellem besøgene.

Borgerrådgiver

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerrådgiver kan i de kommende uger fortsat kontaktes via telefon og mail, men det vil ikke være muligt at aftale fysiske møder.

Kontakt Borgerrådgiveren

FynBus og Flextrafik

FynBus kører stadig. Dog er mange uddannelsesruter aflyst.

I de busser, der kører, tages der visse forholdsregler.

Blandt andet tager busserne højst det antal passagerer med, som der er siddepladser til, og passagerer bedes benytte bagdørene for at mindske chaufførernes risiko for smitte.

Læs også Fyn lukker ned: Det samme gør flere restaurantsteder

Læs mere på https://www.fynbus.dk/coronavirus

Flextrafik
Der er stadig flexkørsel til de institutioner, der  holder åbent (f.eks. lægehuse), ligesom flex- og plustur samt handicapkørsel stadig kører.

https://www.fynbus.dk/flextrafik

Kommunens medarbejdere

Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske opgaver, er sendt hjem og arbejder som udgangspunkt hjemmefra. De kommunale administrationsbygninger lukkes ned. Alle medarbejdere får løn i perioden.

Politiske møder

De politiske udvalgsmøder afholdes som fysiske møder som planlagt - dog med forkortede dagsordener og i byrådssalene, hvor der er god plads. Kun direktionen og chefen for fagområdet/stabschefen vil deltage fra embedsværket.