Få smittede +80-årige: - Fynboerne har været gode

Relativt få fynboer er smittet med covid-19. Men hvem rammer de enkelte tilfælde, som stadig dukker op på Fyn? Det har Randi Mortensen bedt TV 2/Fyn undersøge.

Der dukker stadig nogle få nye smittetilfælde op på Fyn.

De seneste syv dage er det ifølge tal fra Statens Serum Institut kun Odense og Kerteminde Kommuner, der har haft nye tilfælde af smitte, og begge steder er der tale om enkelte tilfælde.  

Spørgsmål fra en fynbo

Ikke desto mindre har de vigende fynske smittetal vakt Randi Mortensens opmærksomhed.

Hun spørger:

- Odense har fortsat nye tilfælde. Kan man sige noget om hvor? Alder - eller hvilke befolkningsgrupper, der er tale om?

Tal og anonymitet

Det samlede antal smittede fynboer har ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut rundet 466, hvilket svarer til, at der for hver 100.000 borgere er registreret 93,5 tilfælde af covid-19.

Antallet af nye smittetilfælde er imidlertid faldet så meget, at det ikke lader sig gøre at offentliggøre præcis, hvordan de få tilfælde fordeler sig i de enkelte kommuner på Fyn efter alder uden at gå på kompromis med den enkelte patients krav på anonymitet.

Noget, kan man dog alligevel udlede af de seneste tal.

Flest smittede i aldersgruppen 50 til 59 år 

Thøger Gorm Jensen er overlæge på OUH, og det er ham, der står for indrapportering af de fynske tal til Statens Serum Institut.

En dugfrisk oversigt over de aktuelle tal for smittede fynboer testet positive for covid-19 i sundhedssystemets testfaciliteter viser, at der her er fundet 423 af de 466 smittede fynboere.

Mere interessant er det måske, at opgørelsen afslører, at det er gruppen af 50 til 59-årige fynboer, der har oplevet flest tilfælde af covid-19.

Oversigt over antallet af fynboer, der i sundhedssporet er konstateret smittet med Corona-virus pr. 28. maj 2020. Tallene indeholder ikke dem, der er testet positive i et af de nationale testcentre, men giver alligevel et udmærket billede af situationen, da man på de nationale testcentre tester "raske" mennesker og derfor kun finder relativt få positive patienter. Kilde: Odense Universitetshospital.
Oversigt over antallet af fynboer, der i sundhedssporet er konstateret smittet med Corona-virus pr. 28. maj 2020. Tallene indeholder ikke dem, der er testet positive i et af de nationale testcentre, men giver alligevel et udmærket billede af situationen, da man på de nationale testcentre tester "raske" mennesker og derfor kun finder relativt få positive patienter. Kilde: Odense Universitetshospital.

Fynboer over 80 år er i overraskende grad gået fri

Endnu mere spændende bliver det, når man så begynder at sammenligne de fynske tal med data fra resten af landet. Her springer det nemlig i øjene, at netop de ældste fynboer foreløbigt er sluppet forbavsende nådigt gennem Corona-epidemien.

- De ældre over 80 år er betydeligt hårdere ramt på landsplan, end det er tilfældet på Fyn, siger Thøger Gorm Jensen, overlæge på OUHs mikrobiologiske afdeling.

Han tilføjer:

- Vi har altså været heldige med at få passet godt på de ældre fynboer i den her sammenhæng.

quote Set med fynske øjne er det rigtig godt. Det siger også noget om, at fynboerne har været både heldige og gode til at håndtere situationen

Thøger Gorm Jensen, Overlæge på mikrobiologisk afdeling, OUH 

- Fynboerne har været gode

Også når man kigger helt overordnet på det samlede antal smittede, ligger Fyn også langt bedre end resten af landet, lyder det fra Thøger Gorm Jensen.

- Vi er nede på omkring en tredjedel antal smittede i forhold til, hvad man kunne forvente, når vi kigger på tallene fra resten af Danmark.

Har du et bud på årsagen?

- Jeg har ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor det er sådan. Set med fynske øjne er det rigtig godt. Det siger også noget om, at fynboerne har været både heldige og gode til at håndtere situationen, siger Thøger Gorm Jensen.