I det fynske folks tjeneste

Flere fynboer uden job: Hvorfor ikke erstatte udenlandsk arbejdskraft med ledige fynboer?

Mange fynboer har de seneste uger oplevet pludselig at stå uden arbejde. Udvalgsformand fra den hårdest ramte kommune fortæller her, hvordan man forsøger at hjælpe de mange fyrede.

Sonja Marie Jensen (S) ser muligheder i at lade arbejdsløse tage job i hos frugtavlerne, så de ikke behøver ansætte udenlandsk arbejdskraft.

At mange har mistet deres arbejde på grund af Corona-krisen blev blandt andet slået fast fredag, da nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viste en samlet stigning i ledigheden på Fyn på 23,8 procent siden krisens start.

Spørgsmål fra en fynbo

Frugtavlere fra Fyn skal have hjælp af medarbejdere fra blandt andet Polen, og de skal ikke i karantæne. Hvorfor kan de mange arbejdsløse ikke hjælpe?

Marianne G. Hansen

En stigning som dog trods alt var lidt mindre end landsgennemsnittet.

Alligevel er det ikke alle kommuner, som kan glæde sig over foreløbig at være sluppet nådigere end gennemsnittet.

Det gælder i særdeleshed Nyborg Kommune, hvor det i løbet af krisens første uger er gået betydeligt værre med ledigheden, end det er andre steder.

Nyborg hårdest ramt

En dugfrisk opgørelse fra Nyborg Kommune viser, at ledigheden er steget med 29 procent i dagene fra onsdag den 11. marts til i går, mandag den 30. marts.

Læs også Nye tal: 2.705 flere ledige fynboer under corona-krisen

Det svarer til, at 228 nyborgensere har meldt sig ledige i perioden.

- Vi har rigtig mange mennesker beskæftiget på vores hoteller og restauranter, og det er en af de brancher, der nærmest er lukket og slukket på grund af krisen. Selvom man har prøvet at bruge hjælpepakkerne, så er aktiviteten mange steder gået fuldstændig i stå, og så har man været nødt til at afskedige, siger beskætigelsesudvalgsformanden i Nyborg Kommune, Sonja Marie Jensen (S).

Jeg synes, frugtavlerne skal ringe til det lokale jobcenter og spørge, om de kan være behjælpelige med at få lokale i arbejde i stedet for at hyre folk ind fra udlandet

Sonja Marie Jensen, beskæftigelsesudvalgsformand, Nyborg Kommune, S

Enkelte kan fylde huller andre steder

Der var med andre ord 556 borgere i kommunen, som ved periodens start var uden arbejde, og det tal er så steget, således at det mandag rundede 788.

- Som det første ringer vi til alle. Vi taler med dem om, om deres kompetencer måske kan bruges der, hvor der lige nu mangler folk. Det kunne være i ældresektoren, dagligvarebutikkerne, eller enkelte steder i transportbranchen.

Lykkes det at få nogen i arbejde?

- Det lykkes heldigvis at få nogen i arbejde, men det er desværre et fåtal lige nu, siger Sonja Marie Jensen.

En fynbo spørger: - Kan de erstatte udenlandsk arbejdskraft

Netop problemerne med at skaffe nye arbejdspladser til de mange fyrede, har fået seer Marianne G. Hansen til at skrive til TV 2/Fyn med følgende spørgsmål:

- Frugtavlere fra Fyn skal have hjælp af medarbejdere fra blandt andet Polen, og de skal ikke i karantæne. Hvorfor kan de mange arbejdsløse ikke hjælpe?

Ledighedstal fordelt på fynske kommuner

- Frugtavlerne bør ringe til det lokale jobcenter

Helt tosset er ideen om at lade de ledige besætte job i brancher, der traditionelt beskæftiger mange udlændige slet ikke, mener Sonja Maria Jensen.

Den beskæring, jeg laver i denne sæson, den danner grundlag for høsten i 2022. Derfor er det afgørende, at jeg har højt specialiserede medarbejdere til at udføre opgaven, og de findes i Polen

Jan Jäger, Frugtavler og formand for brancheforeningen Æble-/Pæreklubben

- Det skal da også være min meget klare opfordring til virksomhedsejerne lige nu. Stop med at bruge udenlandsk arbejdskraft og brug de mange ledige, som står og gerne vil have et arbejde.

- Jeg synes, frugtavlerne skal ringe til det lokale jobcenter og spørge, om de kan være behjælpelige med at få lokale i arbejde i stedet for at gå ud og hyre folk ind fra udlandet, siger Sonja Marie Jensen.

Er du sikker på, at I kan levere nok medarbejdere med de rette kompetencer?

- Jeg ved ikke, om vi kan garantere at kunne levere f.eks. de jordbærplukkere, der skal bruges. Jeg synes da helt klart, at frugtavlerne skal gøre forsøget, og i øvrigt har jeg ikke oplevet, at man som ledig siger nej til et job, man får tilbudt. Heller ikke selvom det skulle være som f.eks. jordbærplukker.

Læs også Ny corona-analyse: Fynske turistvirksomheder i knæ

- Vi har brug for faste specialister

Frugtavler og formand for brancheforeningen Æble-/Pæreklubben, Jan Jäger, har dog mere end almindelig svært ved at se, hvordan han og kollegerne skulle kunne løfte den opgave, som Sonja Marie Jensen efterlyser, at de tager på sig.

- Vi har brug for stabile og pålidelige medarbejdere, som er fagligt dygtige, og som kommer tilbage år efter år. Når vi først har fundet dem, så vil vi selvfølgelig strække os langt for at holde fast i dem. Der tager vi ikke stilling til, hvor folk kommer til fra eller hvilken nationalitet, de har, siger Jan Jäger.

Stop med at bruge udenlandsk arbejdskraft og brug de mange ledige, som står og gerne vil have et arbejde.

Sonja Maria Jensen, beskæftigelsesudvalgsformand, Nyborg Kommune

Jan Jäger fortæller, at han gennem de seneste 30 år eksempelvis har beskæftiget en polsk familie, som er uddannet indenfor frugtavlerfaget og har nøjagtig de kompetencer, der er brug for på frugtplantagen i Nr. Broby.

- Den beskæring, jeg laver i denne sæson, den danner grundlag for høsten i 2022. Derfor er det afgørende, at jeg har højt specialiserede medarbejdere til at udføre opgaven, og de findes i Polen.

- Det er ikke ideologi, det her.

- Vi vil rigtig gerne have danske ansatte, men det er ikke relevant at tage folk ind, som har arbejdet i for eksempel hotel- og restaurationsfaget. Vi skal brug en masse ressourcer på at forsøge at opkvalificere dem, for så at se dem gå igen lige så snart, der er jobs at få i de brancher, de kommer fra, siger Jan Jäger.

Nyborg kigger frem i næste uge

Selvom man i Nyborg Kommune frygter, at endnu en bølge af fyresedler kan vente forude, er man ifølge beskæftigelsesudvalgsformanden endnu ikke gået i gang med at kigge ned i konkrete scenarier for, hvad der kommer til at ske med ledigheden i de kommende måneder.

Det tager man hul på, når der er udvalgsmøde i næste uge.