Pædagoger inden åbning: - Det bliver en svær opgave 

Dagplejer, vuggestuer og børnehaver kan åbne igen efter påske. Det bliver en stor opgave at efterleve nye retningslinjer, vurderer fynske pædagoger. 

Efter påske åbner dagplejer, vuggestuer og børnehaver dørene igen som led i den gradvise, kontrollerede genåbning, regeringen har udarbejdet i samarbejde med sundhedsmyndighederne. 

Det medfører skærpede krav til rengøring og samvær i institutionerne, og det kan blive svært at håndhæve, hvis ikke der bliver ansat ekstra rengøringspersonale. 

Det mener Rikke Hunsdahl, der er formand for de fynske pædagoger i BUPL Fyn. 

- Jeg tænker, det er relevante krav. Der kommer sikkert flere til, og så bliver de rigtig svære at efterleve for pædagoger og ledere. Så jeg håber, at nogen skaffer noget personale, der ikke er det pædagogiske, til at løse rengøringsopgaverne på flader og toiletter, så man ikke skal gå fra børnene, siger hun til TV 2/Fyn. 

Store krav til rengøring 

I de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen står der blandt andet, at børnene skal vaske hænder hver anden time, og at legetøj skal rengøres mindst to gange om dagen. Det samme gælder for toiletter og flader. 

Det er en opgave, der bliver svær at løse i praksis, spår Jesper Hempler, dagtilbudsleder i distrikt Munkebo. 

- Her har vi en opgave, der er meget kompleks. Overordnet set bliver det en svær opgave at løse på en fornuftig måde. 

I retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen fremgår det også, at børnene skal afleveres og hentes i intervaller - og allerhelst skal det gøres udenfor.

Skal lege i mindre grupper

Sundhedsstyrelsen anbefaler også et frit gulvareal på fire kvadratmeter per barn, samt at legepladser inddeles, så børnene leger i adskilte grupper. 

Trods tiltagene for at forhindre smitte blandt de yngste børn i daginstitutionerne forstår Jesper Hempler godt, hvis nogle forældre er usikre på, om de skal sende børnene tilbage i institution efter påske. 

- Jeg tror da, der vil være usikkerhed, for smitterisikoen er der jo, men det er den jo også andre steder i samfundet. Så jeg vil sige, at forældrene i hvert fald trygt kan regne med, at det bliver en pædagogisk forsvarlig hverdag. 

Den delvise genåbning af skoler og dagtilbud gælder fra den 15. april.