I det fynske folks tjeneste

Svendborg Kommune: Kommunen skal fungere så normalt som muligt

Svendborg Kommune melder sig til de fynske kommuner, der er gået i krisetilstand. Det skriver de i en pressemeddelelse torsdag.

00:36

- I forhold til vores ældre borgere så har vi valgt, at vi lukker alle aktiviteter på vores plejecentre, der involverer eksterne parter, sådan at vi på den måde får færrest mulige kontakter ind på vores plejecentre, fortæller ældrechef Kirsten Vie Madsen fra Svendborg Kommune. Video: TV 2/FYN

- De kommende 14 dage bliver anderledes for os alle sammen i Svendborg Kommune.

Sådan starter pressemeddelelsen fra Svendborg Kommune, der blev sendt ud torsdag eftermiddag. Den sydfynske kommune er indtil videre den anden fynske kommune, der melder sin beredskabsplan ud, og flere af tiltagene er allerede sat i gang.

- Svendborg Kommune bakker op om udmeldingerne fra statsminister Mette Frederiksen og sundhedsmyndighederne om at være med til at begrænse udbredelsen af coronavirus, skriver Svendborg Kommune.

Derfor bliver størstedelen af kommunens personlige betjening erstattet af telefonisk, og både kommunens borgerservice, alle kultur- og fritidsinstitutioner, jobcenter, biblioteker og meget andet i kommunen lukker ned fra torsdag og to uger frem.

- Udgangspunktet er, at kommunen vil fungere så normalt, som det overhovedet er muligt, skriver de i pressemeddelelsen.

Vil beskytte de ældre borgere

- I forhold til vores ældre borgere så har vi valgt, at vi lukker alle aktiviteter på vores plejecentre, der involverer eksterne parter, sådan at vi på den måde får færrest mulige kontakter ind på vores plejecentre, fortæller ældrechef Kirsten Vie Madsen fra Svendborg Kommune.

- Det gælder også vores arrangementer ude i byen, dem udskyder vi foreløbigt til 31. marts, fortæller hun.

- Derudover er der særlige foranstaltninger for plejepersonale, der har været ud og rejse, så de er hjemme på hjemmeophold 14 dage, for at sikre, at der ikke kommer smittespredning fra andre steder hjem til vores borgere, siger Kirsten Vie Madsen.

Her er Svendborg Kommunes plan

Børn og unge:

 • Der vil blive etableret et nødberedskab for 0-3 klasse på skoler og for dagtilbud
 • Forældre skal holde sig orienteret via Aula og Børneintra
 • Alle kultur- og fritidsinstitutioner lukkes ned fra torsdag
 • Alle kommunale arrangementer er enten udsat eller aflyst frem til 29. marts
 • Svendborg Bibliotek, Ungdomsskole og musikskole er lukket ned
 • Lokale haller inklusive svømmehallen vil være lukket

Ældreområdet:

 • Alle aktivitetscenter og Demenscenter Sydfyn lukkes frem til 27. marts
 • Kommunen beder pårørende om at udskyde besøg på kommunens plejecentre, og hvis ikke det er muligt, skal de kontakte personalet først
 • Besøgende på Kommunens plejecentre skal komme enkeltvis, og KUN besøge den ældre i vedkommendes eget hjem
 • Frivillige der normalt kommer på plejecentrene skal blive væk indtil 27. marts
 • Selvtræning på Kommunens plejecentre er aflyst.
 • Borgere, der kun er visiteret til rengøring, vil indtil videre ikke få gjort rent frem til 27. marts
 • Udbringning af mad og levering af hjælpemidler vil kun ske til hoveddøren eller på trappen, hvis borgerne, pårørende eller personale kan hjælpe med at tage det ind
 • Al sagsbehandling på området kommer til at foregå telefonisk som udgangspunkt

Socialområdet:

 • Grønnemoseværkstederne holder lukket fra den 16. marts til den 27. marts
 • Kommunen henstiller pårørende til at udskde deres besøg på botilbud og støttecentre
 • Besøgende på Kommunens botilbud og støttecentre skal komme enkeltvis, og KUN besøge borgeren i vedkommendes eget hjem
 • Frivillige der normalt kommer på botilbuddene og støttecentrene skal blive væk indtil 27. marts
 • Sagsbehandling i Myndighed og Ungekontakten er som udgangspunkt telefonisk
 • Svinget 14 og Ungekontakten har lukket
 • Myndighed kan kontaktes på 62233970 i almindelig åbningstid
 • Café Aroma, Væresteder, På Hjørnet og Impuls er lukket for andet end individuelle aftaler indtil den 27. marts
 • Forsorgscenter Sydfyn fortsætter uændret. Støtte- og kontaktpersonordning og udsattesygeplejerskerne afklares telefonisk, hvor det er muligt. Opsøgende funktion fastholdes i forhold til særligt udsatte borgere
 • Behandlingscenter Svendborg Voksen- og Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen aflyser samtaler, hvor det er muligt. Den sundhedsfaglige opretholdes uændret. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet kl. 8-12
 • Kontaktmulighed på telefon i behandlingstilbuddenes normale åbnings-/telefontid
 • Bostøtte, § 85, udføres telefonisk, hvor det er muligt

Sundhedsplejen

 • Familier med spædbørn vil få besøg af sundhedsplejersken som vanligt.
 • Det er muligt at henvende sig telefonisk og på mail til sundhedsplejen, og samtaler og anden rådgivning til børnefamilier vil som udgangspunkt foregå over telefonen eller pr. mail. Der vil ikke være åbent i Sundhedsplejens Hus. 
 • Al gruppeaktivitet, aktivitet på skoler og dagtilbud er aflyst.
 • Alle planlagte aftaler ved tandplejen er aflyst. Det vil være muligt at kontakte tandplejen telefonisk.
 • Alle holdaktiviteter i Sundhedshuset aflyses. Der vil være en reduceret genoptræningsaktivitet. Borgere med behov for genoptræning vil blive kontaktet telefonisk og vil blive instrueret i hjemmetræning.
 • Det vil være muligt at kontakte personalet i Sundhedshuset telefonisk. Der vil i meget begrænset omfang være mulighed for individuel behandling i Sundhedshuset.

Træning

 • Borgere der har brug for genoptræning, vil blive kontaktet telefonisk. Der vil være instruktion i hjemmeøvelser og kun i meget begrænset omfang vil der være mulighed for individuel behandling.
 • Igangværende holdtræning aflyses. Det vil være muligt at kontakte træningsafdelingen telefonisk.

 Miljø og Byg

 • Her vil der som udgangspunkt varetages de forskellige myndighedsopgaver, som området har. Det kan medføre længere sagsbehandlingstid.

Borgerservice og Jobcentret

 • Jobcentret har lukket ned for personlig betjening. Jobcentret følger anbefalingerne fra Beskæftigelsesministeriet. Det betyder, at reglerne om beskæftigelsesindsatsen og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område fortolkes så de i mindst muligt omfang får ydelsesmæssige konsekvenser for ledige eller syge borgere. Det gælder indtil videre.
 • Der er etableret et beredskab så borgere kan få deres ydelser, og nyledige kan få behandlet.
 • Jobcentret udsætter alle personlige samtaler.