Tusindvis af operationer på OUH er blevet udskudt

Der bliver kun foretaget halvt så mange operationer på OUH sammenlignet med før coronakrisen. 

På Odense Universitetshospital (OUH) og andre af landets sygehuse har man i løbet af de seneste uger forberedt sig på, at der kan komme et større antal patienter, som skal behandles for sygdommen covid-19. 

Sygehusene er derfor begyndte at flytte blandt andet indlæggelser og planlagte operationer. 

- Det sker for at mindske spredningen af corona, men også for at gøre sygehusene klar til at modtage coronasmittede patienter. Vi har brug for at inddrage flere sengepladser, og en del af medarbejderne skal videreuddannes, så de kan håndtere meget syge coronapatienter, sige lægelig direktør Michael Dall til TV 2/Fyn. 

Så mange operationer udskydes

I løbet af uge 10 - inden coronavirussen for alvor spredte sig i Danmark - blev der foretaget cirka 6.500 operationer på OUH. 

Allerede ugen efter faldt antallet til cirka 5.900, mens der i sidste uge - uge 12 - kun blev foretaget cirka 3.500 operationer. Det oplyser Region Syddanmark til TV 2/Fyn.

Operationer på OUH

Med andre ord er antallet af operationer næsten halveret i løbet af de seneste uger, hvor coronavirussen har spredt sig i Danmark. Der er dog forskel på, hvilke typer operationer der udskydes. 

- Kriterierne er, om det er livsnødvendige operationer eller operationer, der sikrer patientens førlighed. Vi laver en kontrolleret nedlukning af de aktiviteter, som kan udsættes, uden at det går ud over patienternes helbredstilstand. De, der får udsat tider, vil få en ny tid på et senere tidspunkt. Er man for eksempel indstillet til at få et nyt knæ, så får man selvfølgelig operationen, når vi er ovre det værste pres fra coronaepidemien, siger Michael Dall. 

Ambulante besøg erstattes af behandling i hjemmet

Derudover er tusindvis af ambulante besøg blevet omlagt til telemedicinske besøg, hvor patienten behandles i sit eget hjem. 

Fra mandag 9. marts til torsdag den 26. marts er der i gennemsnit blevet udskudt eller omlagt 9.000 ambulante besøg om ugen på sygehusene i Region Syddanmark, heriblandt OUH.

- Vi udskyder de kontroller, operationer og så videre som er muligt, men det er også vigtigt at sige, at alle akutte behandlinger og behandling af alvorlige sygdomme som for eksempel kræft bliver gennemført. På samme måde vil aftaler, der efter en individuel lægefaglig vurdering ikke kan udsættes, også blive gennemført. Herudover prøver vi også at finde andre alternativer, så konsultationer kan gennemføres over video eller telefon. Det er vigtigt, at patienterne ikke holder sig tilbage fra at komme på sygehuset, hvis de har behov for behandling, forklarer Michael Dall. 

Omvendt er antallet af telemedicinske besøg, hvor patienten behandles i eget hjem, steget voldsomt.

På OUH var der før coronakrisens udbrud cirka 4.700 telemedicinske konsultationer om ugen. I uge 11 var det steget til 7.200 konsultationer, og i sidste uge blev der foretaget omkring 10.000 telemedicinske konsulationer på OUH - altså mere end en fordobling sammenlignet med før coronakrisen.

- Vi kan faktisk nå rigtig lang gennem de digitale løsninger, når de bliver brugt rigtigt. Og der er jo også lavet videnskabelige studier, som underbygger brugen af telemedicinske konsulatationer. Derfor er det også noget, vi arbejder meget med i forvejen. Det afgørende er, at det er trygt, nært og nemt for vores patienter. Når det er sagt, så er der selvfølgelig også mange situationer på et hospital, som kræver, at vi er i rum med patienten. Det er selvfølgelig ikke her, vi bruger de digitale løsninger. Vi supplerer med dem, når det kan give mening, fastslår Michael Dall. 

Seneste opgørelse viser, at der er 23 patienter med coronavirus indlagt på medicinsk afdeling på sygehuse i Region Syddanmark, primært OUH. 12 patienter ligger på intensiv afdeling og i respirator. 

En ældre mand smittet med coronavirus er død på OUH.