Folketinget samles for at diskutere stigende energipriser: - Det er en alvorlig situation

Forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har indkaldt Folketingets partier til et møde tirsdag for at drøfte, om der skal ydes mere hjælp til danskere, der rammes hårdt af stigende energipriser.

Energipriserne er steget, og mange danskere vil fremover komme til at betale betydeligt mere for blandt andet el og varme. Nu skal Folketingets medlemmer derfor samles tirsdag for at drøfte, om regeringen skal afsætte flere penge til at hjælpe de danskere, der bliver hårdest ramt.

Højere stigninger end forventet

Det har længe været vidst, at energipriserne ville stige. At de ville stige så markant på så kort tid er dog kommet bag på mange - også regeringen.

- Vi må sige, at energistigningerne blev endnu større end selv de mest pessimistiske prognoser. Derfor skal vi se på, om det er nok, det vi har gjort. Vi er i gang med at analysere tallene og finde ud af, hvor mange danskere der er påvirket af det her. Det skal så danne rammer for den diskussion, vi tager nu, fortæller klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Det er særligt husstande, der varmes op med gas, som er ramt af prisstigninger. Derudover steg priserne på el også næsten til ti gange prisen i december 2021 sammenlignet med året inden.

Indtil videre har regeringen givet fjernvarmeselskaberne mulighed for at strække regningerne ud over flere betalinger for at lette presset. Derudover er der blevet afsat 100 millioner kroner til en såkaldt varmepakke, der skal hjælpe dem, der bliver hårdest ramt, som eksempelvis pensionister og kontanthjælpsmodtagere.

- Varmepakken skal ses oveni i alle de penge, man allerede bruger ude i kommunerne til at hjælpe dem, der er særligt hårdt ramte. Der er allerede blevet gjort en del, og det virker heldigvis også for rigtig mange mennesker, siger Dan Jørgensen.

Overblik og løsninger

Det er cirka en halv million danskere, som har oplevet energipriserne stige. For nogle vil stigningerne være minimale, mens der for andre er tale om flere tusinde kroner.

En ny prognose fra Danske Bank viser, at for nogle familier vil det komme til at koste 4200 kroner ekstra om året for at opvarme hjemmet.

- Der er ikke nogen, der skal fryse om vinteren, og der er ikke nogen, der skal gå fra hus og hjem for at betale deres varmeregninger, så vi skal tage det her meget alvorligt. Vi skal gå meget målrettet til værks, så vi får hjulpet dem, der har behov for det, siger Dan Jørgensen.

quote Der er ikke nogen, der skal fryse om vinteren, og der er ikke nogen, der skal gå fra hus og hjem for at betale deres varmeregninger, så vi skal tage det her meget alvorligt

Dan Jørgensen (S), Klima-, energi- og forsyningsminister

Tirsdag samles Folketingets partier derfor for at drøfte, om regeringen skal afsætte flere midler til at hjælpe de hårdest ramte.

- Planen er, at vi får et overblik over situationen, for det synes jeg, at jeg skylder som minister for området. Men vi skal også snakke løsninger, for det her er en alvorlig situation for mange danskere. Vi skal se på de løsninger, vi har lavet nu, som har hjulpet mange mennesker, og så skal vi diskutere, om det er nok, fortæller Dan Jørgensen.