Først tredje spor - så lavere brotakst

Lavere brotakst indføres først med fuld kraft, når det tredje spor er færdigt.

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere brotakst og et tredje motorvejsspor på Vestfyn bliver et både og.

Fra 2018 vil prisen falde. Imens skal der bygges et tredje spor mellem Nørre Aaby og Odense V.

Takstnedsættelsen bliver først "fuldt indfaset", når motorvejen mellem Nørre Aaby og Odense V er fuldt udbygget.

Regeringen skriver i aftalen, at den vil fremlægge en konkret model senere. 

 

Da regeringen kom med sit forslag, lød argumentet fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), at det vil binde Danmark bedre sammen.

- Det gavner borgerne, og det gavner i høj også erhvervslivet, sagde Brian Mikkelsen dengang.

- Takstnedsættelsen betyder øget mobilitet, da arbejdstagere lettere kan pendle mellem forskellige landsdele, og det betyder nye markedsrelationer og billigere fragt af varer på tværs af landet.

I aftaleteksten er det skrevet ind, at de projekter, der er nævnt i regeringsgrundlaget, ikke blevet udskudt eller forsinket som følge af aftalen.

Der er tale om en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg.

Sænkningen af priserne blev præsenteret som del af en den større aftale om registreringsafgifter.

Aftalen blev præsenteret og fremlagt torsdag aften i Finansministeriet. Her var flere ministre og ordførere til stede. Blandt dem var en begejstret Simon Emil Ammitzbøll.

- For mig er enhver skattelettelse en god skattelettelse, svarede han på et af spørgsmålene.

Hos Dansk Industri er der ros til aftalen, siger branchedirektør i DI for transport og infrastruktur, Michael Svane.

- Det er godt for mobiliteten, at vi både får en permanent udvidelse af den vestfynske motorvej og lavere takster på Storebælt.

- Det er godt for pendlerne og for virksomhederne, som bedre vil kunne tiltrække arbejdskraft på begge sider af bæltet, siger han i en skriftlig kommentar.