I det fynske folks tjeneste

Kofanger bag kofanger på motorvejene

Aldrig har så mange biler kørt så meget på de danske motorveje. I løbet af de seneste 10 år er trafikken på motorvejen omkring Odense steget med 41 procent.

Foto: Ole Holbech / Arkiv

Der bliver ædt asfalt som aldrig før på de danske motorveje, hvor antallet af kørte kilometer bare stiger og stiger.

Alene i år er motorvejstrafikken steget med fire procent, og siden 2007 er der tale om en stigning på 22 procent - svarende til næsten en fjerdedel mere trafik. Det viser en rapport, "Statsvejnettet 2016", fra Vejdirektoratet .

Rapporten viser også, at trafikken på motorvejen omkring Odense er steget med 41 procent fra 2005  til 2015. Ved Nyborg er stigningen 35 procent og ved Middelfart 29 procent.

Rapporten anslår også, at belastningsgraden på motorvejen mellem Odense og Nørre Aaby mod år 2030 vil udvikle sig kritisk.

Trafikken stiger markant

- Opgørelsen bekræfter det indtryk mange trafikanter nok har fra deres færden på vejnettet, nemlig at trafikken stiger markant på vores motorveje, siger trafikdirektør i Vejdirektoratet, Niels Tørslev.

Mens det for 25 år siden var cirka 14 procent af den samlede vejtrafik, der kørte på motorvejene, så er andelen i dag vokset til 32 procent.

Rapporten viser, at trafikken på motorvejen omkring Odense er steget med 41 procent fra 2005  til 2015. Ved Nyborg er stigningen 35 procent og ved Middelfart 29 procent.

"Statsvejnettet 2016" fra Vejdirektoratet

Og selv om der de seneste ti år er igangsat en række nye transportprojekter, herunder udbygning af flere motorveje, er udviklingen ikke uden problemer:

- På visse strækninger ser vi nogle længerevarende myldretider og nogle længere kødannelser, end vi så for bare nogle år siden, siger Niels Tørslev.

Det voksende trafik skyldes blandt andet, at der er kommet flere biler. 2016 ser ud til at blive et rekordår med omkring 220.000 solgte biler, hvilket er væsentligt over sidste års salg, som ellers også lå højt.

Trængslen skyldes ikke alene en voksende bilpark, men også at de strækninger, der bliver kørt, er blevet længere. Med stigende velstand får flere råd til sommerhus, ligesom en tur til familien i den anden ende af landet er blevet økonomisk overkommelig for flere.

Kører længere til job

Men især har det betydning, at et generelt voksende uddannelsesniveau betyder, at flere end tidligere arbejder langt væk fra hjemmet, siger professor i transportøkonomi Mogens Vosgerau, Transport DTU.

- Jo flere veluddannede, des mere kørsel. Et rengøringsjob kan man få tæt på bopælen, mens man må udvide radius, hvis man vil have et specialiseret job, siger Mogens Vosgerau.

Til de bilister, der bander over, at der er kommet mere trafik på motorvejene, er det ifølge Vejdirektoratet vigtigt at huske, at motorvejene aflaster de øvrige veje.

- Motorvejenes funktion er at flytte trafik væk fra byområder og bynære vejnet, der dermed bliver aflastet, siger trafikdirektør Niels Tørsløv.

Læs here rapporten her.