Kørsel i nødsporet: Gode erfaringer fra Hillerødmotorvejen

Fynboerne kan se frem til at kunne køre i nødsporet, når der er tæt trafik. Noget der siden 2014 har været muligt på Hillerødmotorvejen.

Mandag kom det frem, at en udvidelse af motorvejen på Fyn formentlig kommer på finansloven. Dermed kan fynboerne se frem til at kunne køre i nødsporet, når der er tæt trafik. Noget der siden 2014 har været muligt på Hillerødmotorvejen nord for København.

- Vi kan se, at bilister sparer fem minutter om morgenen. De holder kortere tid i kø, og 86 procent af trafikanterne siger, at de er tilfredse eller meget tilfredse, siger Charlotte Vithen, områdechef for trafikledelse i Vejdirektoratet.

quote Vi kan se, at bilister sparer fem minutter om morgenen

Charlotte Vithen, områdechef for trafikledelse, Vejdirektoratet

Bilister kan ved hjælp af lystavler se, om nødsporet er åbent. Tavler som styres fra Vejdirektoratets Trafikcenter, hvor medarbejdere overvåger strækningen og vurderer trafiksituationen løbende.

Kan lukkes ved udrykning

Et af kritikpunkterne er, at det vil gå ud over udrykningskøretøjer, hvis der ikke er et nødspor. Men ifølge Vejdirektoratet har det ikke været et problem på Hillerødmotorvejen.

 

- På den strækning ser vi ofte, at når der er udrykning, kører de mellem rækkerne i stedet for i nødsporet. Hvis de skulle have behov for at køre i nødsporet, kan vi altid lukke for kørsel ved hjælp af de variable tavler, siger Charlotte Vithen.

Når nødsporet er i brug, vil fartgrænsen være sat ned til 100 km/t. Grafik: David Moritz.
Når nødsporet er i brug, vil fartgrænsen være sat ned til 100 km/t. Grafik: David Moritz.

I de fleste tilfælde vil ambulanceredderne helst køre mellem rækkerne, da det kan være farligt at køre i nødsporet.

- Nødsporet kan godt bruges, men der skal vi også være ekstra opmærksomme på de få tåber, der kører i nødsporet, fordi de ikke har tålmodighed. Det kan skabe nogle farlige situationer, siger Fritz Kjær, fællestillidsmand i Ambulance Syd.